VHP wenst nieuwe governor veel wijsheid toe

GFC NIEUWS- De VHP heeft kennis genomen van de benoeming van Maurice Roemer tot Governor van de Centrale Bank en wenst hem veel wijsheid en sterkte toe in zijn nieuwe functie.
“Wij zijn blij dat hij draagvlak heeft binnen de financiële sector en ook de steun van andere groepen heeft gekregen. Dat is zeer belangrijk om het verloren vertrouwen in de Centrale Bank te herstellen.”
“Wij nemen aan dat hij de financiële sector regelmatig zal blijven consulteren om dit draagvlak ook te behouden. Jammer dat de regering niet eerder voor dit pad gekozen heeft, maar gekomen is met twee eerdere kandidaten die onvoldoende draagvlak bleken te hebben. Niet alleen is daarmee kostbare tijd verspild, het heeft de twee personen onnodige reputatieschade bezorgd.”
“Governor Roemer neemt op een kritiek moment het roer over en zal al zijn economische kennis en management vaardigheden nodig hebben om niet alleen de rust binnen de Centrale Bank zelf te herstellen, maar ook een gestadige monetaire koers te varen. Wij verwachten dat hij vakmanschap zal demonstreren op basis van ethiek en gezond monetair beleid. Daarbij zal hij met inachtneming van de wettelijke ruimte ook moeten letten op de best practices in de wereld op gebied van leenruimte en Centrale Bank praktijken.”
De VHP wijst de regering er op dat door de Centrale Bank te politiseren de Surinaamse economie ernstige schade is berokkend. De koers voor de SRD ten opzicht van de Amerikaanse dollar was bij het vertrek van de capabele governor Glenn Gersie SRD 7,65.
“Gersie moest het veld ruimen omdat hij zich niet wilde lenen voor praktijken, die onder zijn opvolger, governor van Trikt plaatsvonden. Het gaat dan om grote leningen aan de staat (monetaire financiering) en het oneigenlijk gebruik van de bankreserves en andere middelen, die veilig behoorden te zijn.”
“Door een capabele governor te vervangen door eentje die thans in voorarrest zit, is de koers gestegen tot boven de SRD 10. Dat betekent dat de koopkracht van de bevolking –als gevolg van deze politieke wisseling- in het afgelopen jaar alleen met 30% tot 40% achteruit is gegaan. Slecht beleid heeft dus rechtstreeks geleid tot verarming van de bevolking.”
“De Centrale Bank dient onafhankelijk te zijn en zich absoluut niet te lenen voor monetaire financiering en heel goed op de kluis te letten, zodat er geen nieuwe bankroof vanuit de staat wordt gepleegd.”
“Governor Roemer zal zijn rug dus recht moeten houden en niet moeten zwichten voor politieke druk en zich concentreren op herstel van het vertrouwen in de Centrale bank en bovenal in de Surinaamse munt. Daarnaast zal de nieuwe governor de jaarrekeningen vanaf 2015 moeten publiceren, zodat de Centrale Bank bij haar controlewerkzaamheden er niet van beschuldigd kan worden dat het eigen huis niet op orde is.”
“Verder dient hij de samenleving duidelijke informatie te verschaffen hoeveel geld er daadwerkelijk besteed is uit de verdwenen middelen, waaraan het exact besteed is (liefst met datum en bewijzen) en wie de opdrachten daartoe heeft gegeven. Daarbij zal hij de justitie moeten ondersteunen bij het onderzoek ter zake, zodat de schuldigen van deze bankroof worden vervolgd,” aldus de VHP.