VHP: we moeten offers brengen

GFC NIEUWSREDACTIE- Vandaag 20 juli vieren moslims wereldwijd Eid Ul Adha oftewel het Offerfeest.

In Suriname is deze dag een nationale feestdag.

Vanwege de coronapandemie geldt er vandaag een total lockdown in het land. Personen die bijzondere verplichtingen hebben op deze dag moesten dispensatie aanvragen.

Hieronder de boodschap van de politieke organisatie VHP, die aanhaalt dat de samenleving offers moet brengen:

Het offerfeest herinnert ons aan de liefde en gehoorzaamheid van Ibrahim (Abraham) voor Allah. Hij was Allah zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren.

Het offerfeest moedigt moslims aan om het voorbeeld van de profeet Abraham te volgen en bereid te zijn alles te doen wat Allah van hen verlangt.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vreemdgaande man (57) eist dat zijn vrouw en kinderen het huis verlaten voor zijn nieuwe zwangere vriendin

De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de hadj er één is. Elke moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, moet een hadj ondernemen.

Ter completering van de hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd. Het offeren van een dier is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven in dienst te stellen van God.

Het offerfeest leidt tot een spirituele verheffing van de moslim. Het offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook onderwerping aan de wil van Allah.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van de ware levenskracht van het geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid aan de Schepper.

Het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens.

De economie van Suriname zit in diepe crisis, het land kampt met een enorme staatsschuld. Na een jaar regering, is de regering erin geslaagd door goed en openbaar bestuur en het uitvoeren van een crisis en herstelprogramma, de ernstige financieel-economische en monetaire crises het hoofd te bieden.

Het zal even duren voordat het hersteld is. Wij vragen geduld van de bevolking en door samen offers te brengen, zullen we het land langzaam maar zeker uit het diepe dal halen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Te veel koffie drinken kan zorgen voor zwakke botten en meer fracturen

Uiteraard zijn er binnen onze samenleving ook sociaal zwakkeren. Van deze groep kunnen wij moeilijk verwachten dat ze in deze tijd grote offers brengt.

De mensen die het iets beter hebben vragen wij dan ook om iets meer offers te brengen. Dit is ook de gedachte van Eid Ul Adha.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij, brengt ruim 72 jaar offers aan land en volk. Als partij hebben we maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen.

De VHP zal ook deze regering kritisch volgen en begeleiden en waar nodig haar stem laten horen.

Door het coronavirus is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal. Onze gezondheid staat voorop, derhalve zijn de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan noodzakelijk. Wij vragen het volk begrip op te brengen voor de noodzakelijke maatregelen.

Het is belangrijk dat we alle aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten strikt opvolgen. Laat u zich vaccineren, u bent ook deel van de oplossing, het kan uw leven redden!

De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder de moslimgemeenschap een gezegende Eid Ul Adha toe. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.

Eid Mubarak!

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten