fbpx
VHP vraagt extra aandacht voor personen met beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot “Internationale Dag voor mensen met een beperking”. Deze dag is bedoeld om mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te blijven houden, op alle niveaus, regionaal, nationaal en internationaal.

In dat kader heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) een speciale commissie ingesteld om de belangen van personen met een beperking te behartigen.

De partij doet op deze bijzondere dag een beroep op de regering en maatschappelijke groepen, extra aandacht te vestigen op de mensen met verstandelijke en een lichamelijke beperking. Zij hebben ook het recht om actief deel te nemen aan de samenleving. “Weren en stigmatiseren van mensen met een handicap heeft nadelige gevolgen voor de maatschappij”, meent de VHP.

Zij wijst erop dat kinderen en volwassenen met een handicap net als iedereen verwachtingen, ambities en talenten hebben. “Hun bijdrage aan de samenleving doet niet onder voor die van anderen. Ze hebben het recht om hun mogelijkheden te benutten en hun toekomst zelf te bepalen. Iedereen waar ook ter wereld kan gehandicapt raken. Verlies van rechten mag daar geen gevolg van zijn”.

De rechten van kinderen en volwassenen met een beperking worden wereldwijd nog steeds op grote schaal geschonden, haalt de partij verder aan. “Laten wij ook als burgers van ons geliefd land Suriname samenbundelen tot een sterke groep en artikel 23 van het Kinderrechtenverdrag ondersteunen. Dit artikel geeft aan dat een kind dat geestelijk of lichamelijk beperkt is recht heeft op bijzondere zorg. Een kind met een beperking heeft recht op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Elk kind met een beperking heeft recht op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor het in staat is een bevredigend, volwaardig en behoorlijk leven te leiden”.

De VHP ondersteunt ook het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarmee geeft zij aan zich in te willen zetten voor het lot van kinderen in het algemeen, maar ook voor jongeren en ouderen met een beperking.

Vaak zijn mensen met een beperking verstoken van rechten en voorzieningen die er wel voor anderen zijn, zoals: gezondheidszorg, onderwijs, werk, transport, een familieleven en politieke vertegenwoordiging.

VHP: “hef de barrières op en zet de deur open naar een wereld en ontwikkeling voor iedereen. Armoede is de meest voorkomende oorzaak van handicaps door verhoogd risico op gezondheidsproblemen, ondervoeding, risicovol werk en geen middelen voor scholing en zorg”.

De VHP streeft in nationale samenwerking naar opheffing van armoede. Beleid en programma’s voor nationale samenwerking kunnen niet succesvol zijn als mensen met een beperking er niet in zijn betrokken.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de mensen met een beperking, aan hen draagt de partij een warm hart toe. De partij hoopt dat zij ook de strijd met ons zullen aangaan om de mensen met een beperking de nodige beschikbare middelen en bijstand te verlenen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn, te waarborgen dat mensen met een beperking daadwerkelijk toegang hebben tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep en recreatiemogelijkheden.

Het is verder van belang dat zo iemand volledig mogelijk integreert in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.(GFC)

Meer nieuws

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…