VHP versterkt internationale positie

De VHP is donderdag in Panama op de Plenary Ordinary Meeting van Coppal – de Permanente Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied toegetreden tot deze Conferentie als eerste politieke partij van Suriname. De toetreding tot de Coppal betekent eveneens versterking van de internationale positie van de VHP.

Coppal, opgericht op 12 oktober 1979, is het belangrijkste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied met tot voor kort 60 politieke partijen uit 29 landen.

Met de toetreding van VHP tot Coppal, bestaat deze Conferentie thans uit 61 politieke partijen van 30 landen. De ondervoorzitter van de VHP Commissie Internationale Betrekkingen, Asha Remesar, vertegenwoordigde de partij op deze vergadering. Het thema van de vergadering was “Towards the construction of inclusive and equitable societies in Latin America and the Caribbean”.

De doelstellingen van Coppal zijn onder meer het verdedigen van de democratische, juridische en politieke instellingen en tegelijkertijd de ontwikkeling en verbeteringen ervan bevorderen; bevordering van regionale integratie; ondersteuning van elk initiatief voor ontwapening in de regio; bevorderen van de verdediging, soevereiniteit en beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van elk land in de regio; bevordering van Zuid-Amerikaanse regionale organisaties door middel van gezamenlijke acties voor een rechtvaardiger internationale economische orde; het verdedigen en bevorderen van respect voor mensenrechten.

De toelatingscommissie van Coppal heeft unaniem voor het lidmaatschap van VHP gestemd, terwijl van vier andere landen de politieke partijen die eveneens het lidmaatschap van Coppal hadden aangevraagd, niet is gehonoreerd.

De voorzitter van Coppal, Manolo Pichardo gaf in zijn toespraak onder andere aan dat hoewel wij als regio vooruitgang hebben geboekt en dat nog steeds doen, het algemeen beeld echter een verslechterde economische situatie uitwijst met bezorgdheid voor afbrokkelende democratische instituten. Een regio rijk aan mineralen, vruchtbare landbouwgronden, water en natuurlijke hulpbronnen gecombineerd met menselijke hulpbronnen is in staat de strijd tegen armoede en onderontwikkeling te leveren, mits wij een sterke en geïntegreerde Zuid-Amerikaans- en Caraibische eenheid vormen. Dit noodzaakt ons om te werken aan herstel en versterking van democratische instituten.

Coppal heeft een samenwerkingsverband met ICAPP, de Internationale Conferentie van Aziatische Politieke Partijen. ICAPP werd in 2000 opgericht om onder meer de regionale samenwerking in Azië te bevorderen.

Coppal heeft eveneens een samenwerkingsverband met de CAPP, Conferentie van Afrikaanse Politieke Partijen.

Het samenwerkingsverband tussen COPPAL, ICAPP en CAPP heeft voornamelijk te maken met de rol die politieke partijen spelen in de huidige wereldorde en hun beïnvloeding van de mondiale politieke agenda, alsook de armoede die een ernstige uitdaging is voor zowel Zuid Amerika, Caraibisch gebied, Azië en Afrika.

De VHP ziet Copppal als een belangrijk forum voor het bevorderen van regionale integratie door middel van samenwerking, uitwisseling en het voeren van constructief dialoog. Het is onder meer tegen deze achtergrond dat de VHP een verzoek heeft gedaan aan Coppal voor toetreding tot dit forum.