VHP: van Dijk-Silos staat voor grote uitdaging

De nieuw benoemde voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) staat voor een enorme uitdaging. Na haar uitstap in de politiek, juridisch adviseur van de president en een turbulente periode als minister van justitie, staat zij nu voor de opdracht om weer als een onafhankelijke voorzitter aan de slag te gaan in haar oude functie, haalt de VHP aan in een bericht.

“Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de benoeming van iemand die zo recent nog de nodige controverses heeft opgeroepen in haar politieke loopbaan, gaat de VHP gaat er vanuit dat zij in staat zal zijn haar politieke loyaliteiten op een professionele wijze te scheiden van het verantwoordelijkheden als een daadwerkelijk onafhankelijke voorzitter”, vervolgt de VHP.

De VHP zal haar niet beoordelen op haar persoon, maar op de wijze waarop ze de functie invult. De twijfel die er bij velen leeft, is niet zonder reden, meent de partij. Als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) was van Dijk-Silos bij de verkiezingen van 2015 eindverantwoordelijk voor het niet volgens de voorgeschreven regels afronden van tellingen bij de respectievelijke stembureaus. Dat was een zeer zorgelijke ontwikkeling. Zij is nu in de positie om verloren vertrouwen terug te winnen.

Naast voorzitter van het OKB, was van Dijk Silos ook deeltijds juridisch adviseur van president Bouterse. Later is ze benoemd tot minister van Justitie en politie. Na haar ontslag als minister van JusPol is ze benoemd tot speciaal vertegenwoordiger (legal consultant en legal adviser) van de president.

Deze functies brengen met zich mee dat het nu extra belangrijk is te demonstreren dat zij onafhankelijk kan opereren. Het is belangrijk dat de nieuwe voorzitter laat zien dat er geen sprake van belangenverstrengeling (conflict of interest) is en dat ze niet oneigenlijk beïnvloed zal worden in haar nieuwe functie.

De VHP kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe voorzitter OKB en zal de ontwikkelingen met belangstelling en ook kritisch volgen.(GFC)

Overige berichten