fbpx
VHP: van contractarbeider tot staatsburger en nieuwe uitdagingen

Op 5 juni 2017 herdenken wij 144 jaar Hindostaanse immigratie. Een terugblik op de 144 jaar Hindostaanse immigratie levert het volgende overzicht op:

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 en het aflopen van de periode van het Staatstoezicht in 1873, was het koloniale Bestuur in Suriname genoodzaakt nieuwe arbeidskrachten te rekruteren uit Azië. Zo kwamen de contractarbeiders uit India aan in 1873.

De economisch-historische betekenis van de Hindostaanse immigratie heeft invloed gehad op de economische ontwikkeling van Suriname in die zin dat de plantages behoedt werden voor verdere achteruitgang. Met de komst van de contractanten uit India is de agrarische productievorm en het landelijke occupatiepatroon ingrijpend gewijzigd. De grote landbouw werd door een transformatieproces binnen een halve eeuw vervangen door die van de kleine landbouw.

Belangrijke sociale veranderingen zijn van grote betekenis geweest voor de arbeidswetgeving, de medische verzorging en de rechtsbedeling. In 1874 werd al officieel geconstateerd, “dat de aankomst van het eerste schip met arbeiders uit Brits-Indië een heilzame invloed op de arbeidende klasse in Suriname heeft uitgeoefend” en daardoor een belangrijke bijdrage tot het Surinaamse leven heeft geleverd.

De contractarbeiders die na hun contract besloten in Suriname te blijven, begonnen aan een vrij lange en moeizame ontwikkeling tot volwaardige staatsburgers. Hindostanen hebben altijd het principe gehuldigd dat elke groep op de haar karakteristieke wijze, in harmonie met andere groepen, moet bijdragen aan de culturele en sociale opbouw van Suriname.

Als uitvloeisel van de verbroederingspolitiek in 1958 zijn, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, ook Hindostanen op democratische wijze geroepen het land mee te helpen besturen.

In onze multiculturele en multi-etnische samenleving is de eens zo hechte Hindostaanse gemeenschap van contractarbeiders in 144 jaar geëmancipeerd tot een groep die het nationaal belang optimaal kan dienen met begrip en waardering voor andere culturen. De VHP die meegaat met veranderingsprocessen van maatschappelijke en politieke orde, reflecteert de samenleving met de verschillende etnische groepen in haar ledental en bestuur.

Steeds op zoek naar een beter bestaan verruilden Surinamers, waaronder vele Hindostanen – inmiddels de zevende en achtste generatie van de contractarbeiders uit India – hun geboortegrond voor Nederland na de onafhankelijkheid van Suriname. Anno 2017 wonen er ongeveer 215.000 Surinamers van Hindostaanse afkomst in Nederland.

Het generale beeld over de Hindostanen in Nederland is dat van een succesvolle geïntegreerde groep. Ze zijn meer dan gemiddeld succesvol op de arbeidsmarkt, ook als ondernemers; ze hebben daarmee een goede economische en maatschappelijke positie. Materieel vergaat het hen goed wat zich onder meer vertaalt in een relatief hoog percentage woningbezitters.

Migratie wordt niet meer als iets negatiefs gezien, maar juist als iets positiefs, als een motor voor ontwikkeling. Internationaal wordt de betrokkenheid van diaspora gemeenschappen steeds meer erkend bij ontwikkelingsprocessen in landen van herkomst.

Tegen deze achtergrond heeft de VHP een nationale diaspora conferentie georganiseerd bij de herdenking van haar 63 jarig bestaan in 2012. De Partij is van oordeel dat kennis, expertise, een potentiële markt voor de afzet van Surinaamse producten en de aanwezigheid van potentiële investeerders in de Surinaamse diaspora, aangewend kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van Suriname.

In de huidige sociaaleconomische crisis is de bijdrage van de Surinaamse diaspora een noodzaak voor de toekomst voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan ontwikkelingsstrategieën, armoedebestrijding en economische groei.

Met het motto van de VHP:’zelf sterk, samen sterker” kunnen wij in Eenheid en Partnerschap onze positieve krachten bundelen en in vertrouwen de uitdagingen aangaan voor een beter Suriname.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie een zinvolle herdenking van 144 jaar Hindostaanse immigratie toe.(GFC)

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…