fbpx

VHP: teruggave gelden goed voor Suriname

GFC NIEUWS- De uitspraak van de Nederlandse rechter om het beslag op de vorig jaar in beslag genomen gelden van drie Surinaamse banken op te heffen en tot teruggave van deze gelden aan de Centrale Bank van Suriname te gelasten, is goed voor Suriname, zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Santokhi had eerder zijn grote bezorgdheid geuit over de inbeslagname van die 19,5 miljoen euro. “Wij van de VHP feliciteren de Surinaamse banken met de teruggave van de in beslag genomen gelden.”

Santokhi zegt dat er nu duidelijkheid is geschapen, waardoor de banken weer de nodige armslag krijgen als het gaat om buitenlandse deviezen.

De VHP is voorstander van een effectief bancair systeem en transparant financieel beleid, die van fundamenteel belang zijn voor duurzame ontwikkeling en het aantrekken van internationale financiële middelen en partners.

BEKIJK OOK
Gewapende mannen overvallen autobestuurder en meerijders nabij Cassipora

Met deze uitspraak spreekt de VHP de hoop uit dat het financieel betalingsverkeer weer kan worden genormaliseerd, zodat personen en bedrijven weer op goede wijze hun zaken kunnen doen.

De VHP is van mening dat op basis van deze ervaring maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Alle betrokken financiële en monetaire autoriteiten moeten nu nagaan hoe het Surinaams bankwezen, in haar rol naar de gemeenschap toe, beter gefaciliteerd kan worden.