fbpx

VHP staat stil bij strijd roept Marrongemeenschap

De ‘Dag der Marrons’ wordt gekenmerkt als een belangrijke herdenkingsdag voor de Marrons. Er wordt stilgestaan bij de strijd van de diverse Marron-gemeenschappen tegen slavernij en voor de erkenning van hun menselijke waardigheid. Die strijd leidde tussen 1760 en 1767 tot het tekenen van vredesverdragen door de toenmalige koloniale overheid.

De viering van Marrondag op 10 oktober staat in het teken van geloof in jezelf. De Marrongemeenschap is in staat zelf te doen aan haar ontwikkeling. Geloof, omdat zonder in jezelf te geloven en de positieve mogelijkheden die we als gemeenschap hebben, je tot last zal zijn, jezelf niet zal vertrouwen en uiteindelijk ook niets zal bereiken.

De viering is ook een dag van bezinning. Terugblikken op wat er is gebeurd in het verleden. De strijd die de Marrons hebben gevoerd, om het leed van hun voorouders en hun strijd om de vrijheid. Een strijd waarmee zij het bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

De ‘Dag der Marrons’ is niet slechts een aangelegenheid is van één bevolkingsgroep maar van de hele samenleving.
Acceptatie en integratie van de Marrons in de samenleving staan niet meer ter discussie, omdat andere bevolkingsgroepen deze dag eensgezind mee vieren. Anno 2016 is een bewijs van vergevorderde vorm van saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) zal acceptatie en verdraagzaamheid altijd propageren. VHP voorzitter Santokhi zei onlangs bij de herdenking van Mahatma Gandhi het volgende: “Het principe van geweldloosheid en respect voor het leven (Ahimsa) is ook voor de VHP altijd een leidend principe geweest in haar strijd voor een beter Suriname. We gaan strijd leveren om Suriname te bevrijden en we doen dat volgens de principes van Ahimsa, zoals Mahatma Gandhi dat deed”.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst te benadrukken, dat zij zal strijden tegen elke vorm onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de gehele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.(GFC)

Overige berichten