fbpx
VHP staat stil bij Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december “Internationale Dag van de Rechten van de Mens”. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren.

Dit jaar is de Dag van de Mensenrechten gewijd aan de lancering van een jaar lang campagne voor de 50 ste anniversary van de twee Internationale verdragen over de Rechten van de Mens: het Internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

De Internationale Dag van de Mensenrechten, die door de Verenigde Naties (VN) is ingesteld in 1950, vraagt om aandacht en bewustzijn van de wereld voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijke norm voor alle volkeren en alle naties. Suriname is ook partij bij diverse mensenrechtenverdragen.

De rechten van de mens zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. De mensenrechten zijn belangrijk omdat zij tot doel hebben de menselijke waardigheid van ieder mens te beschermen. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de Staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid.

De negatieve ontwikkelingen m.b.t. naleving van de mensenrechten in Suriname, kan naast de geconstateerde toename van mensenrechtenschendingen zoals huiselijk geweld, corruptie op alle niveaus, armoede, discriminatie en kindermishandeling, ook genoemd worden: het inzetten van Mobiele-Eenheid tegen vreedzame protestacties van april dit jaar.

Het is in strijd met alle internationale mensenrechtenverdragen en heeft het imago van Suriname beschadigd. Het hardhandig aanpakken van weerloze burgers en hen als vee dumpen in de laadbak en mishandelen met gummiknuppels, is barbaars. De grens van het toelaatbare is ruimschoots overschreden, waardoor ook de mensenrechten van de burgers zijn geschonden.

De verantwoordelijkheid voor de eerbiediging, de bescherming en de toepassing van mensenrechten berust in de eerste plaats bij de regering. De VHP wijst er dan ook op dat politieke leiders in democratische systemen kunnen verwachten dat er druk wordt uitgeoefend door verschillende sociale krachten: nationale druk voor gerechtigheid vanuit mensenrechten-organisaties dan wel andere belangengroepen. Ook internationale druk om mensenrechten te respecteren en het naleven van ‘good governance procedures’.

Mensenrechten betekenen ook dat iedereen eigen vrije mening mag hebben en uiten, en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, gezondheidszorg, genoeg te eten en een dak boven je hoofd.

Landen hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor eenieder, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status.

De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid. Een mens kan alles kwijtraken, maar vanwege het simpele feit dat hij een mens is, zal hij nooit zijn fundamentele mensenrechten kunnen verliezen.

De VHP hecht veel waarde aan de rechten van de mens. Dat de VHP een grote voorstander is van rechten van de mensen blijkt uit de harde kritiek van VHP voorzitter Santokhi, tegen de aangenomen amnestiewet in de DNA op 5 april 2012.

Voorts had hij als minister van Justitie en Politie, het “Bureau Mensenrechten” in het jaar 2008 ingesteld om de fundamentele rechten van de mensen te beschermen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij keurt alle vormen mensenrechtenschendingen af. De partij draagt rechten van de mens hoog in haar vaandel. Zij zal ervoor waken dat de rechten van mensen gewaarborgd blijven. Onze Rechten, onze Vrijheden voor Altijd.

VHP

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….