VHP staat stil bij Internationale Dag tegen Kinderarbeid

In verband met de Internationale Dag tegen kinderarbeid op 12 juni, staat de Vooruitstrevende Hervormings-Partij stil bij de inbreuk op de rechten van miljoenen kinderen. De rechten van het kind worden beschermd door het Verdrag voor de Rechten van het kind, dat in 1989 opgesteld is en door vrijwel alle landen is geratificeerd.
Miljoenen kinderen wereldwijd moeten werken en velen van hen doen dat onder gevaarlijke omstandigheden.

Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de International Labour Organization (ILO) 12 juni uitgeroepen tot de ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’. Meer dan 200 miljoen kinderen verrichten kinderarbeid.

Het thema voor dit jaar is “Nee tegen kinderarbeid – Ja om kwaliteit van het onderwijs” (NO to child labour – YES to quality education}. De Werelddag tegen Kinderarbeid dit jaar zal zich richten in het bijzonder op het belang van de kwaliteit van het onderwijs als een belangrijke stap in de aanpak van kinderarbeid. Onderwijs is de beste remedie tegen kinderarbeid.

Kinderen die moeten werken, worden vaak slecht behandeld, hebben te maken met geweld of worden geestelijk onder druk gezet. Meisjes zijn wat dit betreft nog kwetsbaarder dan jongens; zij lopen het risico door hun bazen of collega’s seksueel te worden misbruikt. In ons land komt kinderarbeid ook voor waarbij meer jongens dan meisjes betrokken zijn bij kinderarbeid.

Hoewel de overheid verantwoordelijk is voor de aanpak van kinderarbeid, vergt dit probleem een multi-sectorale aanpak en benadering. De VHP vindt dat de focus niet alleen moet liggen op kinderarbeid in specifieke sectoren of zogenaamde ergste vormen van kinderarbeid maar op álle kinderen die werken en niet naar school gaan.
Het streven van de VHP is om kinderarbeid uit te bannen.

De VHP pleit voor een brede samenhangende aanpak, van overheid en het bedrijfsleven. We moeten alle mogelijkheden aangrijpen want er is nog geen juiste middel dat de kwaal zal genezen, we zullen verschillende instrumenten moeten inzetten, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Het streven naar sociale rechtvaardigheid in onze samenleving is niet slechts de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allen. De VHP doet een beroep op u allen om kinderarbeid te helpen beperken en uitbannen in onze samenleving. Helpt u aan het verwezenlijken van de roep naar sociale rechtvaardigheid op de ‘Internationale Dag tegen Kinderarbeid’.

VHP mediacommissie

Overige berichten