VHP: speciale aandacht voor de vrouw bij Navrátri

Navrátri is een 9-daags festival ter ere van Godin (Mata) Durgá, de oerbron van alle kracht (Shakti), die twee keer per jaar wordt herdacht. Deze jaarlijkse viering wordt beleefd als een verering van deze oerkracht, van de goddelijke steun die elk individu of gezin nodig heeft om in gezondheid en voorspoed te leven.

Navrátri is periode waarin wij meer aandacht moeten schenken aan het vrouwelijke aspect van de Almachtige, zoals bij Shiva en Shakti. Onze Dharm, religie, leert ons dat de oerkracht, oer-energie in de vrouw aanwezig is. Daarom verdient de vrouw speciale aandacht op elk gebied. Periodiek verschijnt Durgá Má om al het kwaad te elimineren.

We zouden graag willen dat zij nu de wereld en met name ons mooi land zuivert van alle kwaad, maar dat bepalen wij niet, het ligt aan ons om het goede te doen en het kwade na te laten. Laten wij Durgá Má vereren, onze pújá ’s doen, naar de mandir gaan en vragen dat de wereld wordt gezuiverd, met name ons mooi geliefd land Suriname.

Durgá is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt onze onwetendheid zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt dus duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten.

Durgá Má is ook de kracht van vernieuwing en van schepping die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in het vrouwelijke aspect van de creatie. Daarom staat de vrouw centraal tijdens Navrátri. Godin Durga (de ‘ongenaakbare’), representeert ook Godin Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van de God Shiva, de hersteller der natuur.

Als MahaLakshmi beïnvloedt zij ons leven met welvaart en rijkdom, verdrijft zij pijn voor liefde, verdriet met vreugde en duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) zal gedurende deze periode van Navrátri, samen met u bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. De VHP wenst eenieder, maar in het bijzonder alle Hindoes een gezegende Navrátri toe met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige.

Moge het gebed en de zegeningen van deze Navrátri, u, uw gezin en onze samenleving verheffen in alle opzichten.

Durgá Mátá ki jai ho!