VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij 5 personen zijn omgekomen en negen gewond raakten.

Eerder deze week sprak de VHP van het feit Suriname een bevoorrecht land is waar alle geloven vreedzaam naast elkaar leven.

De VHP veroordeelt dergelijke aanslagen op onschuldige burgers, zoals in Utrecht. Ze hebben geen plaats in een geciviliseerde samenleving, waar dialoog en wederzijds respect de basis dienen te zijn voor een gezonde samenleving.

De VHP wenst de nabestaanden van de omgekomenen in Utrecht heel veel sterkte toe in deze moeilijke en droevige dagen. Aan de gewonden wordt een spoedig herstel toegewenst.

Overige berichten