VHP slaat vleugels uit naar Apoera

De VHP slaat haar vleugels uit naar Apoera.

Vrijdag heeft de partij een vergadering gehouden in het gebied. Deze vergadering was veel eerder gepland maar aangezien de president tegen die tijd ook daar aanwezig zou zijn, heeft de partij uit respect voor het instituut van de president haar vergadering verschoven naar vrijdag, laat de partij optekenen.

Partijleider Chandrikapersad Santokhi zei tijdens de vergadering dat de VHP, de president de gelegenheid had gegeven, om ongestoord met de bewoners te kunnen vergaderen en zaken die nodig zijn, in orde te maken. “In feite heeft de Orange movement, druk uitgeoefend op de president om naar Apoera af te reizen. Bijkans 9 jaar lang hadden de bewoners president Bouterse op Apoera niet gezien. Overal waar de Orange movement haar vleugels uitslaat, komt deze regering dan eindelijk in actie.”

Naast kapitein Carlo Lewis waren ook de dorpshoofden van Washabo en Section aanwezig. Lewis heeft de VHP verwelkomd en de partij gevraagd te helpen bij het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Hij riep de dorpelingen op om kennis te nemen van de boodschap die gebracht wordt en daarna een eigen keuze te maken.

De mensen van Apoera willen graag ontwikkeling en een goede toekomst voor hun kinderen, bleek uit verschillende toespraken. De bewoners willen zekerheden, het erkennen van de grondenrechten van eminent belang is.

In Apoera is er een kern geïnstalleerd door de VHP-voorzitter. Deze kern staat onder leiding van Marciano Young, hij wordt geassisteerd door Josta Lewis.

Young gaf aan dat met deze vergadering een begin is gemaakt met de positieve verandering voor het ressort Kabalebo. Hij stelde dat er drastische veranderingen zullen komen en dat niet geaccepteerd zal worden dat er lukraak gronden worden uitgegeven.

Santokhi heeft diverse organisaties uitgenodigd om met de VHP van gedachten te wisselen over het uitvoeren van microprojecten. Deze projecten worden landelijk uitgevoerd om gezinnen weerbaar te maken.

Santokhi heeft toegezegd dat op verzoek van de lokale bevolking een bakkerij zal worden opgezet in Apoera.

Vandaag is er een vergadering gepland in Washabo.