VHP: situatie heel veel moeders verslechterd

In onze samenleving hebben veel moeders het de laatste jaren erg moeilijk.

Het inkomen is omlaag gegaan, terwijl de prijzen omhoog zijn gegaan. Zij moeten toch zorgen dat er eten op tafel staat voor het gezin, voert de VHP aan in haar Moederdag boodschap.

Op Moederdag koken veel vaders of wordt er eten gehaald, maar hoe vaak gebeurt dat in de rest van het jaar? Helaas lezen we te vaak in de krant over vrouwenmishandeling in plaats van waardering voor de vrouw.

Door de economische situatie in het land, maken moeders zich erg veel zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. “Wat gaat er met hen gebeuren”, vragen zij zich af. “Zal ik hun studie kunnen betalen, zullen ze werk vinden, gaan ze een huis kunnen kopen? Ook maken de moeders zich meer zorgen over de veiligheid van zichzelf en hun kinderen. Jammer genoeg zijn de zorgen van de Surinaamse moeders de afgelopen jaren eerder toegenomen dan afgenomen. De regering is er niet in geslaagd om een goede toekomst te bieden”, concludeert de VHP.

“Een moeder is het meest waardevolle dat een kind kan hebben, want het is vooral de moeder van wie je de meeste lessen voor het leven meekrijgt. Ook wanneer je ouder bent geworden en fouten maakt in het leven, is het moederhart vergevingsgezind. Daarom is het goed dat we Moederdag vieren. Moeders verdienen tenminste een bos bloemen op Moederdag om hen te laten zien dat je ze waardeert. Kijk eens verder dan je eigen moeder en geef een andere moeder die geen aandacht krijgt van haar kinderen ook een bloemetje”.

De VHP wenst te midden van deze moeilijke situatie alle moeders veel kracht en wijsheid toe. Wij zullen ons inzetten voor een veilig Suriname en voor economisch herstel. Voor een betere positie en bescherming van vrouwen. “Wij willen ons samen met u inzetten voor die betere toekomst waar u en uw kinderen recht op hebben. Wij hopen dat u toch een prettige Moederdag zult hebben”, aldus de VHP.

Overige berichten