fbpx

VHP presenteert Wederopbouwprogramma

GFC NIEUWS- De VHP heeft donderdag haar Wederopbouwprogramma gepresenteerd.
Daarin geeft de partij aan hoe zij in een nieuwe regeerperiode met concrete plannen Suriname uit de crisis gaat halen en onze bevolking weer perspectief geeft op een nieuwe toekomst. Naast het verkiezingsprogramma – dat afgelopen januari werd gepresenteerd – ontvouwde de VHP nu ook hoe zij in een regering de financiële crisis concreet wil aanpakken.
In het plan getiteld “Onze toekomst maken we samen” staat hoe de VHP op verschillende beleidsterreinen reeds plannen heeft om corruptie aan te pakken, buurten weer veilig te maken, midden- en klein bedrijven ruimte geeft om te groeien, de gezondheidszorg op orde wil brengen en de investering in onze kinderen via het onderwijs.
De plannen zijn een combinatie van het wegsnijden van de “grove verspilling en corruptie door de NDP-regering, het saneren van de schulden, het stimuleren van de economie en een pakket van maatregelen om de zwaksten in de samenleving te beschermen,” haalde voorzitter Chandrikapersad Santokhi aan.
Santokhi gaf aan dat een nieuwe regering de economische crisis als hoogte prioriteit zal oplossen, maar tegelijkertijd op ander vlak beleid zal maken. “Vanuit de VHP hebben wij het initiatief genomen om een groot aantal deskundigen, binnen en buiten de partij, te laten nadenken over het beleid over de komende vijf jaar, zodat wij tijd winnen. En na het aantreden meteen aan de slag kunnen. Het Wederopbouw Plan bevat de bouwstenen voor een Regeerprogramma en zal daarom aan de regeerpartners worden aangeboden”, aldus Santokhi.
Hij zei verder dat er in totaal meer dan 60 deskundigen hebben gewerkt aan het Wederopbouwplan. Twee trekkers van het programma, econoom Stanley Raghoebarsing en socioloog professor Marten Schalkwijk gingen op de persconferentie dieper op het plan.
Bij de totstandkoming is eerst in groepen gewerkt, waarbij deskundigen zijn uitgenodigd (ook niet-VHP-ers). Er zijn probleemanalyses van alle sectoren gemaakt en oplossingen geformuleerd en rondgestuurd voor feedback en strategische doelen vastgesteld.
Omdat de huidige regering niet transparant rapporteert (sinds 2014 is er geen jaarverslag van de Centrale Bank gepubliceerd), is gewerkt met de best beschikbare informatie, waarbij rekening moet worden gehouden dat een nieuwe regering een grotere financiële crisis aantreft dan nu bekend is. In het Wederopbouwplan is ook rekening gehouden met de impact van de COVID-19-pandemie.
Nadat de regering is geformeerd zullen er beleidsnota’s per ministerie gemaakt worden en nota’s per sector geschreven worden. Ook daarvoor kan het WOP als basis gebruikt worden. Santokhi benadrukte dat een nieuwe regering de plannen gaat uitvoeren met alle sociale partners en met Surinamers, ongeacht hun politieke kleur. “We hebben iedereen nodig, we hebben alle deskundigheid nodig. Onze toekomst maken we samen”.

BEKIJK OOK
Somohardjo verwacht succesvolle uitvoering PSR