VHP: Pasen, lijdenstijd en het coronavirus

GFC NIEUWS- Dit jaar heeft de lijdenstijd een extra dimensie gekregen, vanwege het coronavirus.
Wereldwijd zijn er al meer dan anderhalf miljoen personen slachtoffer geworden, waarvan meer dan 90.000 zijn overleden. Voor velen zal deze lijdenstijd dan ook een veel diepere betekenis hebben dan in voorgaande jaren. Onze gedachten gaan uit naar al diegenen die ziek zijn geworden of om iemand treuren die overleden is.
Onschuldig veroordeeld
Christenen herdenken rond Pasen dat Jezus Christus onschuldig is veroordeeld, gemarteld en gekruisigd door de autoriteiten in zijn dagen. Het geheel was aangesticht door religieuze leiders die boos en jaloers waren op de wonderen die hij heeft gedaan, zoals het genezen van zieken en zelfs het opwekken van doden.
Het volk werd daarbij gemanipuleerd en van valse informatie voorzien. De religieuze leiders waren vooral met zichzelf bezig, met hun eigen status en rijkdom en niet met de noden van de bevolking. Ze hielden wel diensten en deden zich vroom voor, maar ze waren schijnheilig en niet echt heilig. Christus moest niets van dat huichelachtig gedrag hebben en had dat ook aan de orde gesteld in het bijzijn van velen.
Hij doorzag mensen die niet oprecht waren volledig en riep hen op om zich te bekeren. Bij de hoogste top van de schijnheiligen en onoprechten viel die boodschap niet goed en zij wilden wraak nemen. Christus heeft de hoogste prijs daarvoor betaald, namelijk met zijn leven.
Tijd om na te denken
Het coronavirus heeft ons tijd gegeven die wij niet dachten te hebben, vaak thuis met het eigen gezin. Laten wij deze tijd zinvol gebruiken om eens goed over ons eigen leven na te denken. Over relaties die wij misschien verwaarloosd hebben. Over dingen die wij anders hadden moeten doen. Over hoe wij niet alleen aan onszelf moeten denken, maar ook aan anderen en hun leven wat prettiger maken. Het is nu een goede tijd, want we kunnen zelfs niet naar de kerkdiensten.
Wij kunnen thuis wel nadenken en bidden, voor onszelf, voor de anderen, voor ons land. De volgelingen van Christus waren zeer terneergeslagen na de kruisiging. Maar toen de vrouwen naar het graf gingen om hem te balsemen bleek het leeg te zijn. De soldaten die geplaatst waren om de wacht te houden waren ook gevlucht.
Met Pasen herdenken wij dat Christus is opgestaan uit de dood en dat er dus toch een happy end is. Ook het coronavirus zal voorbij gaan, waarna wij de draad weer oppakken. Maar hoe pakken wij die draad op? Laat deze lijdenstijd niet voor niets geweest zijn in uw eigen leven.
De VHP wenst u te midden van een sombere situatie toch een gezegend Pasen toe.

Overige berichten