fbpx

VHP: Pasen de triomf van hoop

INGEZONDEN– Pasen is de belangrijkste feestdag van de Christenen.

Pasen markeert de opstanding van Jezus Christus na zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood nadat hij gekruisigd en begraven was. Pasen is een tijd van hoop en grote vreugde voor miljoenen christenen over de hele wereld, het is een tijd om na te denken over de zegeningen van wedergeboorte.

Het is alom bekend dat Jezus voor onze zonden is gekruisigd om ons het eeuwige leven te geven waar we hem zo dankbaar voor zijn. We moeten hem prijzen, hem dienen en hem danken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, want dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder zijn bloedvergieten.

Pasen een tijd om de verlossing door Gods hand te vieren. Voor de VHP houdt de viering, de belofte in van een nieuw begin, nieuwe benaderingen en het goede vooruitzicht voor een betere toekomst. Pasen, de triomf van hoop over wanhoop, van geloof boven twijfel. Dit is een tijd van hoop en vrede, ons hart wordt vervuld met de Geest, met Gods liefde, Gods vreugde en Gods kracht.

We herinneren ons de nobele gedachten van Heer Christus, vooral zijn niet-aflatende toewijding om de armen en behoeftigen kracht te geven. Het leven en de leringen van Jezus hebben mensen door de eeuwen heen geïnspireerd om te streven naar een betere wereld en een zinvoller leven. Jezus dood komt in de geschiedenis naar voren als het perfecte voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde.

BEKIJK OOK
Afrikaanse toestanden in Suriname: bewoners Anton Dragtenweg al 2 weken zonder water

Hoewel de christelijke heilige dagen eeuwen teruggaan, verbinden zij met ons verleden en geven ons kracht om een mooie toekomst tegemoet gaan. En ze herinneren ons aan de rode draad van de mensheid die ons allemaal verbindt. We besteden onze tijd op aarde aan onzelfzuchtigheid en aan het liefhebben van onze naasten.

De vernieuwingsboodschap van Pasen is nu vooral betekenisvol in deze uitdagende tijd van armoede, economische en financiële crisis die in de periode 2010- 2020 zijn gecreëerd. In die periode is er een vernietigend beleid gevoerd waardoor het land in grote problemen is geraakt.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. We zullen het land Suriname samen redden.

Hoewel onze viering er dit jaar misschien anders zal uitzien, blijft ons onwankelbare geloof hetzelfde. Voor de VHP is Pasen een tijd van hoop, een herinnering aan wedergeboorte en vernieuwing en ons geloof in een betere toekomst voor onze samenleving.

Moge deze Pasen ons ook extra kracht geven om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Laten we onze collectieve vastberadenheid bevestigen om de uitdaging van Covid-19 te overwinnen en een gezond Suriname creëren.

In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) alle Surinamers een vrolijk en gezegend paasfeest toe.

Zalig en vrolijk Pasen aan u allen!

VHP

BEKIJK OOK: Snel en effectief overtollig  buikvet verwijderen! KLIK HIER VOOR MEER informatie…