fbpx
VHP: Paasboodschap van hoop

Pasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen gedenken dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw.

Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op stille zaterdag. Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de Vader door de zonden van de gelovigen weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.

In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.

Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen. Het delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.

De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad. Niet alleen staat de muur van de dood haar in de weg, maar nog meer wordt de hoop gehinderd door de scherpe punten van afgunst, hoogmoed, leugen en geweld.

Help ons de gesel van de armoede te overwinnen, die het gevolg is van enorme spilzucht. Stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen, die in de steek worden gelaten.

Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle etnische, culturele en godsdienstige componenten van ons land gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten.

De overwinning van Pasen moge ons volk aanmoedigen geen inspanning te schuwen verder te gaan op de weg naar stabiliteit en ontwikkeling.

De Vooruitstrevende Hervormings –Partij ( VHP) bemoedigt iedere Surinamer maar in het bijzonder onze Christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.

Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet primair uit persoonlijke belangen maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden.

Alleen dan zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.
Zo alleen kunnen we een sociaal rechtvaardige samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kindskinderen. Een samenleving waarin waarachtig Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid , optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen tot in de verre districten van Suriname.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin voorgaan.

In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

De voorzitter van de VHP
Chan Santokhi

Meer nieuws

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…