fbpx
VHP: Paasboodschap van hoop

Pasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen gedenken dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw.

Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op stille zaterdag. Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de Vader door de zonden van de gelovigen weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.

In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.

Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen. Het delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.

De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad. Niet alleen staat de muur van de dood haar in de weg, maar nog meer wordt de hoop gehinderd door de scherpe punten van afgunst, hoogmoed, leugen en geweld.

Help ons de gesel van de armoede te overwinnen, die het gevolg is van enorme spilzucht. Stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen, die in de steek worden gelaten.

Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle etnische, culturele en godsdienstige componenten van ons land gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten.

De overwinning van Pasen moge ons volk aanmoedigen geen inspanning te schuwen verder te gaan op de weg naar stabiliteit en ontwikkeling.

De Vooruitstrevende Hervormings –Partij ( VHP) bemoedigt iedere Surinamer maar in het bijzonder onze Christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.

Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet primair uit persoonlijke belangen maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden.

Alleen dan zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.
Zo alleen kunnen we een sociaal rechtvaardige samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kindskinderen. Een samenleving waarin waarachtig Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid , optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen tot in de verre districten van Suriname.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin voorgaan.

In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

De voorzitter van de VHP
Chan Santokhi

Meer nieuws

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

89 nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen

GFC NIEUWS- 89 nieuwe Covid-19-gevallen zijn de afgelopen 48 uur bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

Mercedes Benz vliegt in brand

GFC NIEUWS- Iets na 21.00 uur zaterdagavond is een Mercedes-Benz in brand gevlogen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Man neergestoken in De Boerbuitenweg

GFC NIEUWS- De 38-jarige Martin raakte zondag ernstig gewond, nadat hij werd neergestoken in De Boerbuitenweg. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Bejaarde man overleden aan coronavirus

GFC NIEUWS- Opnieuw is er iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

54 nieuwe besmette gevallen binnen 48 uur

GFC NIEUWS- De afgelopen 48 uur zijn 54 personen positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Braziliaan doodgeschoten

GFC NIEUWS- Een Braziliaan is vrijdag doodgeschoten in Antonio Do Brinco in het district Sipaliwini. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

30 nieuwe coronagevallen vrijdag erbij

GFC NIEUWS- Vrijdag zijn er 30 geïnfecteerden genoteerd uit 109 testen, terwijl 43 personen genezen zijn verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Per 1 augustus aangepaste WAM-premies

GFC NIEUWS- De premies voor de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) worden per 1 augustus aangepast. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…