fbpx
VHP: Overheid neemt het niet zo nauw met sociale bescherming en zekerheid

Het is van belang om in verband met de “Dag van de Arbeid” stil te staan bij de ontwikkelingen die zich voordoen op onze arbeidsmarkt. Arbeid zelf is uiteindelijk de beste sociale zekerheid.

Op deze dag viert men de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Arbeid mag niet worden beschouwd als koopwaar, het gaat om mensen en de bescherming van de menselijke waardigheid.

We weten dat werkgevers en werknemers een eigen kijk op een wenselijk niveau van sociale zekerheid hebben. Rekening houdend met die verschillen streeft de VHP naar een bewegende vloer in de sociale zekerheid. Het gaat daarbij niet om een voor ieder gelijke basis, maar een relatie tussen economische ontwikkeling en sociale zekerheid.

Het is zeer betreurenswaardig dat de werkgelegenheid in ons land reeds geruime tijd zich negatief ontwikkelt. De werkloosheid neemt gestaag toe. Deze negatieve ontwikkeling is voornamelijk ingegeven door het slechte beleid van de huidige regering. De overheid neemt het niet zo nauw met de sociale bescherming en zekerheid.

Het is primair de taak van de overheid om middels dialoog met de sociale partners welvaart en welzijn voor land en volk te brengen. Wij denken hierbij aan het creëren van duurzame werkgelegenheid voor in het bijzonder de jongeren waardoor zij in staat zijn een bestaan voor zichzelf in gezinsverband te verwezenlijken.

We kunnen het probleem van de werkloosheid niet oplossen door de gordijnen dicht te doen en de ogen te sluiten. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is voorstander van een constructieve en breed gedragen dialoog tussen de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven om duurzame oplossingsmodellen aan te dragen voor de huidige en te verwachten sociaal- economische ontwikkelingen.

Het willen aanvaarden van nieuwe uitdagingen voor het verwezenlijken van lange termijn doelen (zie Vision 2030 en VHP partijprogramma) noopt ons om met meer nauwgezetheid bestaande wet- en regelgeving na te leven alsook internationale afspraken te eerbiedigen.

Voorts moeten we de instituten welke wij ter beschikking hebben, waaronder het Arbeids Advies College (A.A.B), de Arbeidsinspectie en de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen spoedig aan een kritische analyse onderwerpen. En daar waar nodig deze aan te passen aan de huidige en de te verwachten sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen ten einde duurzame en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor elke burger van ons land te garanderen.

In dit kader denken wij om ten aanzien van de bemensing van de Sociaal Economische Raad (S.E.R.) de overheid van de nodige adviezen te voorzien. De huidige sociaal- maatschappelijke problemen kunnen grotendeels voorkomen worden als een geïnstutionaliseerde, brede dialoog tot stand wordt gebracht.

De VHP zal zich blijven inzetten om werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in het creëren van menswaardig werk onder menswaardige omstandigheden.

De partij roept op tot eensgezindheid onder werkers, werkgevers en hun vakbonden, zodat de werkende klasse als een sterke factor in de ontwikkeling van Suriname weerstand kan bieden aan ontwikkelingen die op ons afkomen.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst het Surinaamse volk, in het bijzonder alle werknemers en werkgevers, een prettige en bezinningsvolle ‘Arbeidersdag’ toe.

VHP

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…