fbpx

VHP op Marrondag: Wans' ope tata komopo, wi mu' seti kondre bun

GFC NIEUWS- Acceptatie en integratie van de Marrons in onze samenleving staan niet meer ter discussie.
Vandaag de dag is de Dag der Marrons niet alleen maar een aangelegenheid van één bevolkingsgroep. Samen met de Marrons herdenken en vieren ook alle andere bevolkingsgroepen deze dag éénsgezind mee.
Een korte terugblik op de geschiedenis van de Marrons – zoals de weggelopen tot slavernij gedwongen Afrikanen en hun nakomelingen werden genoemd – laat zien dat ze onder erbarmelijke omstandigheden werkten op de plantages. Velen stierven, maar vele grote groepen slaven vluchtten de Surinaamse bossen in.
De inzet van militaire expedities om hen terug te voeren naar de plantages, lukte niet. Uiteindelijk besloot de toenmalige overheersende kolonisator om vrede te sluiten met de Marrons.
Op 10 oktober 2020 is het 260 jaar geleden, dat het eerste vredesverdrag werd gesloten in het jaar 1760 met de
‘Ndyuka Marrons’ en het toenmalig koloniaal bestuur.
Het binnenland was tot 1963 niet betrokken bij de verkiezingen in Suriname. Het was pas in 1967 dat een zelfstandige politieke partij onder de naam Algemene Bosneger Partij (ABP), later bekend als de Progressieve Bosneger Partij (PBP), in 1967 ervoor koos om met de VHP samen te werken. Bekend is de naam van de heer Jarien Vredenhof Nicolaas Gadden die tot aan zijn dood is blijven samenwerken met de VHP.
Politieke bewustzijn heeft ertoe geleid dat na de strijd tegen slavernij, de Marrons zijn blijven doorstrijden voor verandering van hun leefsituatie in het binnenland voor onder meer erkenning van hun grondenrechten, goede scholing, goede gezondheidszorg, kortom de drang naar vrijheid is verruimd naar inspraak over besluiten die hun leven tot in de kern raken.
De strijd die 260 jaar geleden begonnen was als een strijd voor het verkrijgen van menselijke vrijheid en waardigheid, heeft in 2020 voor de Marrongroep erin geresulteerd dat ze thans direct betrokken zijn bij regeerverantwoordelijkheid en de politieke besluitvorming van Suriname.
De positie van ovorzitter in het Hoogste College van Staat alsook de positie van het vicepresidentschap van de Republiek Suriname, wordt ingevuld door vertegenwoordigers van de Marrongemeenschap. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Suriname dat vertegenwoordigers van de Marrongemeenschap deze hoge functies bekleden, hetgeen recht doet aan de politieke en democratische rechten in onze multi-etnische samenleving.
De VHP benadrukt bij deze dat geen enkele bevolkingsgroep minderwaardig of meerwaardig is aan een andere. De Partij verwerpt daarom elke vorm van overheersing en dominantie. Alle bevolkingsgroepen staan samen voor de uitdaging om op basis van eigen identiteit, lees éénheid in verscheidenheid, een waardevolle bijdrage te leveren aan de wederopbouw en ontwikkeling van ons geliefd land Suriname: Wans’ ope tata komopo, Wi mu’ seti kondre bun.
De VHP feliciteert alle Surinamers, in het bijzonder de Marron broeders en zusters, en wenst – in verband met het tegengaan van de verspreiding van het Covid 19 virus – eenieder, een aangepaste herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’ toe.
VHP

BEKIJK OOK
Controlepost Zanderij weer operationeel