fbpx

VHP: Ontwikkeling onmogelijk zonder participatie volk

“Als we de balans opmaken van 42 jaar Onafhankelijkheid dan kunnen we vaststellen dat we staatkundig onafhankelijk zijn maar nog geen politieke en economische zelfstandigheid bezitten. Suriname wordt steeds genoemd als een potentieel rijk land. Zijn we werkelijk zo onmachtig om deze potentiële rijkdom waar te maken”, vraagt de VHP.

Zij wijst erop dat de wereld waarin Suriname haar soevereiniteit verkreeg, een heel andere was dan die van vandaag. “Afgelopen decennia hebben bijna alle ontwikkelingen het voor kleine onafhankelijke staten moeilijker gemaakt om zich te handhaven. In een steeds verder globaliserende wereld waarin ontwikkelingen plaatsvinden die verregaande gevolgen hebben voor nationale staten. i.c. Suriname (klimaatverandering, energiezekerheid, grondstoffenbeleid) worden we genoodzaakt tot een proactieve strategie om als land verder te kijken. Het verplicht ons ook om de aspiraties van ons volk goed in beeld te hebben”, meent de partij.

Landen die ontwikkeling en welvaart hebben bereikt, hebben dat gedaan op basis van hun lange termijn visies, waarbij het primair ging om de verbetering van het leven van de bevolkingen, om hun uit de armoede te bevrijden. Overheid en bedrijfsleven wisten elkaar te vinden en samen te werken, voert de partij verder aan.

De VHP had bij haar 64 jarig bestaan in 2013, de aanzet gegeven tot een ééndaagse nationale conferentie waarbij het doel was het activeren en verhogen van het bewustzijn voor het belang en de noodzaak van een lange termijnvisie voor Suriname en een aanzet te geven tot de ontwikkeling van Suriname’s Vision 2030.

Een lange termijn visie stelt ons in de gelegenheid om de liefde voor ons land Suriname en het enthousiasme voor de ontwikkeling te onderbouwen met inspiratie, kennis en wijsheid. Daarnaast biedt het eveneens de gelegenheid om die positieve kracht op korte en op lange termijn gelijk te richten en te coördineren.

OOK INTERESSANT
Man opgepakt voor diefstal airco politie-unit tijdens protestdemonstratie

Ook het op een duurzame wijze inzetten van de diaspora potentie ziet de VHP als belangrijk voor de ontwikkeling van ons land. Naast de inzet van onze diaspora menselijk kapitaal zal ook het inzetten van ons nationaal menselijk kapitaal bijdragen tot het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen en groei van de nationale trots.

Bij dit alles is de belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van landen ‘goed bestuur’. Deskundigheid, rechtvaardigheid en transparantie van instituten als de volksvertegenwoordiging (DNA), rechterlijke macht, regering en monetaire autoriteiten zijn belangrijker voor ontwikkeling dan de beschikking over een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Bestuurders staan in dienst van de gemeenschap.

“Ontwikkeling is onmogelijk zonder participatie van het volk. Politieke partijen hebben een rol om jonge mensen te rekruteren en te investeren in hun training en vorming zodat zij weerbare en verantwoordelijke burgers worden”.

Voor de VHP staat het na 42 jaar Onafhankelijkheid vast dat het van groot belang is voor de toekomst van Suriname dat alle staat- en niet staat actoren, de verantwoordelijkheid op zich nemen om gezamenlijk te geraken tot een lange termijn ontwikkelingsvisie.

Deze lange termijn ontwikkelingsvisie zal zelfs verheven moeten worden tot een wet waaraan iedereen zich dient te houden. Dit zal de toekomst van de Republiek Suriname ongetwijfeld ten goede komen.

De VHP wenst alle Srananman en uma een bezinningsvolle Srefidensi-dag toe.(GFC)