fbpx

VHP onderstreept universele spirituele boodschap Maha Shivratri

Maandag 4 maart is het Mahashivaratri, de Grote Nacht van Shiva, het feest van toewijding aan God Shiva.

Op deze nacht is het noordelijk halfrond van onze planeet zodanig gepositioneerd, dat er een natuurlijke opgang van energie is in de mens. Dit is een dag waarop de natuur de mens naar zijn spirituele top duwt en waarbij de energieën zodanig bij elkaar komen, dat ze kosmisch gezien erg gunstig zijn voor alle levende wezens die zich bezig houden met het aanbidden van, mediteren op, of luisteren naar de katha’s (lezingen uit heilige geschriften) van Shiva.

Wie is Shiva? Hij is de oorsprong en drager van het universum. Shiva is een meerduidige God die alle processen in het leven en de paradoxen belichaamt, definieert en met elkaar verzoent. Shiva is het bestaan, Hij belichaamt de structuur van het universum.

Mahashivaratri is een goed moment om stil te staan bij deze leidende kracht in ons leven en om een nieuwe impuls te geven aan onze eigen sadhana (beoefening) en spirituele ontwikkeling. Zoals er orde en regelmaat is in het universum, zo dient ook het leven op aarde te worden geordend.

Dit spiritueel bewust worden dient ons mensen er toe te bewegen de gelofte te doen om zich volledig te wijden aan de bevordering van welvaart en vrede, aan de zaak van sociale rechtvaardigheid en van menselijke waardigheid.

BEKIJK OOK
Nickerie doet mee aan toerismeweek TCT

Het oeroude principe van medeverbondenheid en medeverantwoordelijkheid is vastgelegd in de Vedische tekst: Vasudhaiva Kutumbakam. Letterlijk vertaald betekent het, de wereld is één familie. Ongeacht ras, religie, culturele of nationale achtergrond, wij zijn allen broeders en zusters van elkaar en horen onszelf te kunnen herkennen in de ander.

Leven in een sociaal rechtvaardige samenleving houdt daarom in dat een ieder, ongeacht zijn identiteit, recht heeft op en toegang heeft tot de basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid.

Tegen deze achtergrond is de VHP als politieke organisatie van mening dat juist in deze turbulente tijd van sociaal-maatschappelijke conflicten en politiek-economische spanningen de spirituele universele boodschap van harmonie het meest van toepassing is in onze hedendaagse maatschappelijke context.

Zo ook is de Vedische tekst: “Gemeenschappelijk zij uw doel, verenigd uw harten. Eén zij uw geest, zodat allen gelukkig mogen samenleven”, richtinggevend voor de toekomst van ons geliefd land.

De VHP wenst u allen een shubh Maha Shivratri toe.