fbpx

VHP: Offerfeest aangrijpen om eenheid te bevorderen

Aan de vooravond van het offerfeest (Ied-Ul-Adha) staat de VHP stil bij dit grote feest. Wereldwijd vieren miljoenen moslims het einde van de bedevaart naar Mekka. Offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook de volledige onderwerping aan de wil van Allah.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht van geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid aan Allah. Als moslim moet je tijd, je bezittingen, je geneugten opofferen om het hogere doel te bereiken. Als ware moslim moet je, je leven lang offers brengen voor de samenleving waar je deel van uitmaakt.

Het offeren van een dier is een symbolische uitdrukking waarbij moslims hun bereidheid verklaren om ook hun eigen leven voor Allah in dienst te stellen. Het offerfeest moedigt de moslims aan om de voorbeelden van profeet Abraham en Ismaël te volgen en moedigt hen aan bereid te zijn alles te doen wat God van hen verlangt.
We moeten het offerfeest aangrijpen om de eenheid onder alle groepen in de gemeenschap te bevorderen.

Het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens. Meeleven met je medemens moet centraal staan. Een goed mens te zijn, moet het ultieme streven van ieder mens zijn. God heeft de mens verheven boven de andere wezens, waardoor er op de mens de verplichting rust goed te doen voor de gemeenschap en voor alle schepselen van God.

BEKIJK OOK
Santokhi bij viering 47-jaar Srefidensi: ‘We zijn goed op weg’

De VHP is bijkans 69 jaar bezig grote offers te brengen voor land en volk. Vooral in deze moeilijke tijd zal de partij strijd blijven voeren voor welvaart en welzijn van het volk. Het streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gehele samenleving is een van doelstellingen van de partij. De VHP draagt bij aan het versterken van natievorming, waarbij eenheid, samenwerking en solidariteit van eminent belang is voor de partij.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij wenst de hele natie maar in het bijzonder de moslim broeders en zusters een gezegende Ied Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige.

Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.