fbpx
VHP: Noodwet in deze vorm overbodig

GFC NIEUWS- De VHP is van mening dat de concept noodwet in zijn huidige vorm overbodig is.

Alle onderdelen die niet gericht zijn op de bestrijding van de Corona epidemie moeten worden geschrapt. Het huidige voorstel geeft de regering ongecontroleerde macht en zal fundamentele burgerrechten inperken. De maatregelen om de Corona epidemie te bestrijden moeten uitsluitend gebaseerd zijn op adviezen en inzichten van onze experts uit de gezondheidszorg.

Wereldwijd hebben democratische landen verregaande maatregelen genomen, zonder de grondwet buiten werking te stellen of essentiële rechten zoals de vrijheid van meningsuiting in te perken. Er zijn nu al voldoende wettelijke- en bestuurlijke instrumenten om sturing te geven aan de bestrijding van de Corona epidemie.

De noodwet brengt ook allerlei andere vragen met zich mee, zoals de periode dat het van kracht zal zijn en vooral het mandaat en de rol van de Nationale Assemblee. Voor de VHP is bijvoorbeeld niet duidelijk waar de geldigheidstermijn van drie maanden, die in de wet wordt genoemd, op is gebaseerd. Wereldwijd worden maatregelen rond de Corona epidemie genomen, die steeds van kortere duur zijn en telkens geëvalueerd worden op basis van de feitelijke ontwikkelingen rond de epidemie.

Voor de VHP staan de gezondheid en het welzijn van onze bevolking centraal. Als partij ondersteunen we daarom de door medische deskundigen geadviseerde maatregelen, zoals onder andere ‘social distancing’ en een verbod op samenscholing in grote groepen.

“Op dit moment hebben wij geen indicaties of deze deskundigen meer of aanvullende maatregelen nodig achten. We kijken uit naar hun adviezen, die naar onze mening doorslaggevend moeten zijn. Wat ons zorgen baart is het feit dat de regering de coronavirus-situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inperkingen van een aantal burgerrechten, door middel van een noodwet.”

“Elke beperking moet ons inziens geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van Corina epidemie. Geen enkel ander criterium mag leidend zijn in deze situatie. De samenleving wordt nu geconfronteerd met extra zorg over de eigen gezondheid. Dit boven op de economische ellende die zij ondervinden door het wanbeleid van deze NDP-regering.”

De regering wil nu een noodfonds instellen om de financiële ellende van personen en bedrijven te verlichten. Een dergelijk noodfonds hoort niet thuis in een noodwet, voert de partij verder aan.

Dat fonds kan de regering nu al instellen. De VHP had eerder gepleit voor een dergelijk fonds, maar zoals vele andere deskundige adviezen heeft de regering niet willen luisteren.

De VHP verzet zich ook tegen bevoegdheden in de noodwet die het de DNA feitelijk onmogelijk maken het financieel beleid van de regering te controleren. Het biedt zelfs de ruimte om bijvoorbeeld de kasreserves verder te plunderen of over te gaan tot monetaire financiering. Allemaal bevoegdheden die de regering zonder overleg of politieke controle kan doen, als de wet wordt aangenomen.

De VHP zal zich in het DNA tegen deze zaken verzetten.

Meer nieuws

Nog 16 Covid-19 besmettingen erbij

GFC NIEUWS- Nog eens 16 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Polikliniek RGD Albina gesloten

GFC NIEUWS- Momenteel vinden er ontsmettingswerkzaamheden plaats bij de polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Albina. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Weer verhoogde voorzorgsmaatregelen bij ziekenhuizen

GFC NIEUWS- Diverse ziekenhuizen hebben intussen verhoogde voorzorgsmaatregelen getroffen vanwege het aantal positieve Covid-19 gevallen dat binnen korte periode schrikbarend is toegenomen. Dikke vrouwen makkelijk…

29.440 personen in Wanica stemmen op Santokhi

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi wist tijdens de verkiezingen van 25 mei het liefst 29.440 stemmen te vergaren in het district Wanica. Dikke vrouwen makkelijk…

Dc Grauwde heeft leden OKB niet geweerd uit NIS

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest, tevens ondervoorzitter van het Centraal Hoofdstembureau Paramaribo, betreurt het dat een bericht op een nieuwssite is verschenen…

Spoedoverleg vanwege Covid-19 geval Klaaskreek

GFC NIEUWS- Het traditioneel gezag van Klaaskreek onder leiding van hoofdkapitein Michel Walden, had vanmorgen in verband met het Covid-19 geval van Klaaskreek, een spoedvergadering…

Komende twee weken druk repatriatieschema

GFC NIEUWS- Suriname blijft het luchtruim openhouden voor specifieke repatriatie vluchten. De komende twee weken staan verschillende vluchten op schema vanuit de regio en Europa….

OKB trekt zich terug uit NIS

GFC NIEUWS- “Het is de zoveelste belediging, maar dit gaan wij niet pikken”, aldus de eerste reactie van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)…

Brug Stolkertsijver gesloten

GFC NIEUWS- Vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is districtscommissaris Kenya Pansa medegedeeld dat alle verkeer van Marowijne richting Paramaribo vice versa, ter hoogte van…

13e Covid-19 geval genoteerd in Suriname

GFC NIEUWS- Er is helaas nog een COVID-19 positief geval in ons land. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Haast alle RR-zetels Marowijne naar ABOP

GFC NIEUWS- De politieke organisatie ABOP van Ronnie Brunswijk heeft vrijwel alle zetels behaald op regionaal niveau (RR) in Marowijne. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een aantal repatriatievluchten in voorbereiding

GFC NIEUWS- Het Covid-Managementteam heeft een aantal repatriatievluchten in voorbereiding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

ABOP-kandidaat in Wanica toch gekozen

GFC NIEUWS- ABOP-kandidaat Miguella Soemar-Huur is bij de jongste verkiezingen gekozen, omdat zij meer stemmen kon vergaren dan PL-lijsttrekker Nasier Eskak. Dikke vrouwen makkelijk slank…