fbpx

VHP: negativiteit omzetten in positieve energie

INGEZONDEN– We vieren op vrijdag 18 maart het Holi-feest, ook bekend als het kleurenfeest.

Elk van de kleuren heeft ook een unieke symboliek. Dit religieus feest markeert de overwinning van het goede op het kwade, van recht op onrecht. Het is een fascinerend religieus feest dat veel meer omvat dan alleen gekleurde poeder in de lucht gooien.

Traditioneel was Holi een Hindoe-religieus feest in India. Maar dankzij het plezier, de levendigheid, de eenheid en de vreugde die met Holi wordt geassocieerd, is dit feest verspreid naar verschillende gemeenschappen over de hele wereld. Door elkaar kleur te geven creëer je liefde in elkaars geest. Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, samen optrekken.

Voorafgaand aan de viering van Holi wordt het Holika Dahan-ritueel uitgevoerd ter ere van de verbranding van de demon Holika.

Op de dag van Holi moeten wij alle slechte gevoelens jegens elkaar uitbannen en geluk verspreiden. Het Holi-feest draagt een verscheidenheid aan betekenissen en symbolieken. Het heeft onder andere de betekenis van een nieuwjaarsfeest en vreugde.

Laten wij het nieuwe jaar inluiden met een nieuwe creatie van onszelf, waarbij wij van alles wat we nog aan negatieve energie hebben die omzetten in positieve energie.

Laten we alvast bij ons zelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om die meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden.

BEKIJK OOK
Economische illusies van valse profeten

Bij de viering van Holi staan we stil bij het aspect van reiniging en geestelijke verheffing. Laten we starten met een nieuw en liefdevol leven waarbij we ons laten leiden door de spirituele kracht van de Almachtige.

Dit feest is er één van enthousiasme en biedt ons nieuwe kansen om het land tot ontwikkeling te brengen. De regering heeft een pad van herstel, stabilisatie en groei uitgezet en we zijn als partij ervan overtuigd dat we een goede toekomst tegemoet gaan.

De VHP streeft ernaar om de band met de samenleving te versterken. Laat Holi ons verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart, vrede, eenheid en vooruitgang.

Wij van de VHP delen de vreugde met elkaar, waarbij er geen verschil bestaat in etniciteit, geloof of wie rijk en wie arm is.

Net als vorig jaar zal het holi-feest dit jaar ook sober gevierd moeten worden vanwege de Covid-19-pandemie. De VHP doet een dringend beroep op de gemeenschap, grote bijeenkomsten te vermijden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Laten we zoveel mogelijk in huislijke sfeer vieren, als alles goed verloopt kunnen wij dan volgend jaar, het Holi-feest uitbundig vieren.

De VHP wenst de hele natie maar in het bijzonder onze Hindoe-broeders en zusters een gezegende en een bezinningsvolle dag toe.

Shubh Holi!

De politieke organisatie, VHP