fbpx

VHP Nederland ondersteunt verkiezingen 25 mei 2020 (deel 2)

GFC NIEUWS- Op 19 april was er een interview te beluisteren via radio Sunrise met de voorzitter van VHP Nederland, Lachman Soedamah en Tina Jakoeb over de rol die VHP Nederland speelt in aanloop naar de verkiezing op 25 mei in Suriname.
Voorzitter Chan Santokhi is ingegaan op de kandidatenlijsten en de voorbereidingen tot aan 25 mei.
Wat betreft het genderbeleid gaf Soedamah aan dat er een eerste stap is gemaakt door 39% vrouwen op de lijst te plaatsen waarvan 5 vrouwelijke lijsttrekkers. Echter zijn we er nog niet. Vrouwen vertegenwoordigen de helft van de bevolking. Dat betekent dat de kandidatenlijsten uit tenminste 50% vrouwen zou moeten bestaan.
Jakoeb vindt het een positieve ontwikkeling dat er 5 vrouwelijke lijsttrekkers zijn. Zij vindt alleen dat het percentage vrouwen in het parlement nog geen volledig beeld geeft van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Belangrijker is dat deze vrouwen die bijvoorbeeld ook moeders zijn of andere verplichtingen hebben naast hun politieke carrière, ondersteund moeten worden door bijvoorbeeld goede en betaalbare kinderopvang of andere voorzieningen.
Transformatieproces VHP en de voorbereidingen van de verkiezing in Suriname
Santokhi gaf tevreden te zijn met het transformatieproces van de partij op verschillende niveaus maar dit is niet het eind doel. Het is alleen een middel om draagvlak te creëren om het eind doel te kunnen realiseren namelijk: een welvarend Suriname. De kandidatenlijst representeert de bromtji djari die de partij altijd beoogd heeft.
De selectie is niet zonder slag of stoot gegaan, echter moet partij- en landsbelang te allen tijde prevaleren boven persoonlijke ambitie van kandidaten. Uit meer dan 160 aanmeldingen op het niveau van nationale assemblee en 1600 aanmeldingen op DR-en RR-niveau heeft de partij een elftal geselecteerd waarmee de VHP het wereld kampioenschap op 25 mei zal spelen.
Verder gaf Santokhi aan dat de partij op korte termijn een nota zal indienen waarin de partij zal pleiten voor een eerlijk proces tijdens de verkiezingen. De VHP heeft op dit moment geen goed gevoel over de manier waarop er gehandeld wordt in de voorbereidingen naar de verkiezing toe door de regering. Er worden meer stembiljetten afgedrukt dan noodzakelijk, het proces van naturalisatie van buitenlandse personen verloopt niet volgens de procedure.
In verband met COVID-19 zijn meerdere politieke partijen beperkt in hun voorbereidingen naar de verkiezing toe terwijl de regering doorgaat met campagnevoeren in wijken zonder de regels in acht te nemen. Daarnaast kunnen buitenlandse waarnemers vanwege het sluiten van het luchtruim niet aanwezig zijn om transparantie te garanderen. Deze bezorgdheid is door VHP al uitgesproken naar het Onafhankelijk Kies Bureau (hierna OKB).
Het interview werd door Soedamah afgesloten door eenieder te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning van de partij en een bemoedigende boodschap van Jakoeb aan voorzitter Santokhi die als volgt luidt: We gaan met z’n allen een spannende tijd tegemoet. Niet alleen vanwege de komende verkiezingen maar ook door de coronacrisis die ons allemaal raakt. U voert hierdoor een strijd die zwaarder is dan eerst aangenomen.
Niet alleen vecht u tegen de huidige regering en zijn wanbeleid, maar ook tegen de gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt. U heeft zich gegooid in de strijd voor de diaspora-gemeenschap, voor de huidige en toekomstige generaties, voor ons geliefde Suriname. Helaas kan VHP Nederland niet persoonlijk aanwezig zijn voor extra steun, maar aangezien wij met onze harten verbonden zijn, maken we vanuit hier een vuist.
Op 25 mei zal en moet Suriname Oranje kleuren. De olifant staat klaar, wij in de frontlinie staan klaar. De dagen tellen af en wij marcheren voorwaarts. Er is geen weg meer terug. Wij strijden allen voor een betere toekomst. Strei de fu strei wi no sa frede, Gado de wi fesi man. Heri lebi te na dede, wi san feti gi Sranan.
VHP Nederland wenst u (en heel VHP) heel veel succes toe.
VHP Nederland

BEKIJK OOK
Franse en Guyanese ambassadeur willen sterke band opbouwen met Suriname