VHP Nederland ondersteunt verkiezingen 25 mei 2020 (deel 1)

GFC NIEUWS- Op 19 april was er een interview te beluisteren via radio Sunrise met de voorzitter van VHP Nederland, Lachman Soedamah en Tina Jakoeb over de rol die VHP Nederland speelt in aanloop naar de verkiezing op 25 mei in Suriname.
Voorzitter Chan Santokhi is ingegaan op de kandidatenlijsten en de voorbereidingen tot aan 25 mei.
Wat is VHP Nederland?
Sinds de oprichting van VHP Nederland in 1966 ondersteunt zij de moederpartij in Suriname door kader, kunde, kennis en sleutelfiguren in Nederland te bundelen die de partij een warm hart toedragen. In 2018 is besloten om niet meer als VHP Nederland te functioneren maar als een afdeling binnen de moederpartij.
De primaire doelstelling van VHP Nederland is om de moederpartij in Suriname te ondersteunen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid op 25 mei aanstaande. Daarnaast is het streven om de partij toegankelijker te maken voor vrouwen en jongeren.
Om dit doel te realiseren heeft VHP Nederland 6 kernen opgericht in de verschillende provincies: kern Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en kern Zaanstreek & Waterland. Deze kernen hebben op hun beurt elk een district in Suriname ter adoptie aangenomen om op die manier de moederpartij te ondersteunen.
VHP Nederland zet zich op verschillende manieren in voor de moederpartij namelijk:
1) Steun in de vorm van een financiële bijdrage: een interne bron is ledencontributie en externe bronnen zijn giften en sponsorinkomsten. Daarnaast wordt er fundraisingsbijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de signeersessie in Amsterdam i.v.m. met het 70 jarig bestaan van de VHP waarbij voorzitter Chan Santokhi persoonlijk aanwezig was. Ook wordt er inkomsten verworven door het verkopen van boeken, T-shirts, Petten/hoofdbanden met het logo van de VHP erop. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.vhpnederland.nl.
2) Steun in de vorm van verzamelen en versturen van goederen en hulmiddelen middels het project ‘Laat je hart spreken’. Middels dit project wordt door alle kernen goederen en hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, insuline spuitjes, pampers, kleding en schoolmateriaal opgehaald en naar stichting Haathi verstuurd in Suriname. Vanuit daar wordt het verder gedistribueerd naar districten waar het nodig is.
3) Het bieden van een sociaal platform aan de partij en alle kandidaten om zich op deze manier persoonlijk te kunnen profileren.
4) Persoonlijke ondersteuning van vrouwelijke kandidaten via de Diaspora VHP Vrouwen groep. Vanwege de coronacrisis moet VHP Nederland roeien met de riemen die de afdeling heeft. Dit betekent dat er geen fysieke bijeenkomsten/lezingen meer georganiseerd kunnen worden.
VHP Nederland richt zich op dit moment meer op het ophalen van financiële middelen, het zoveel mogelijk plaatsen en delen van content omtrent de ontwikkelingen van de partij en het ophalen van medicijnen, mondkapjes, handschoenen en andere medische hulpmiddelen en of andere corona bestrijdingsmiddelen.
VHP Nederland

Overige berichten