fbpx

VHP Nederland memoreert geboortedag Lachmon

GFC NIEUWS- VHP Nederland memoreert jaarlijks de geboortedag van de gewezen VHP-voorzitter wijlen Jagernath Lachmon.

Dit jaar is het thema: “Het land van ooit of het land van nooit? Over vertrouwen in de Surinaamse politiek. Zijn gedachtegoed en verbroedering van het volk van Suriname leven in alle Surinamers voort.

Peter Meel bereid is gevonden om als keynote speaker een middaglezing te houden over vertrouwen in de Surinaamse politiek. De vertrouwenscrisis waar de Westerse wereld onder gebukt gaat, raakt ook Suriname.

Burgers in dit land verwijten politici dat zij goed voor zichzelf zorgen, maar met hun rug naar de samenleving staan en maatschappelijke problemen onopgelost laten.

Kunnen wij desondanks de toekomst van Suriname met enig optimisme tegemoet zien of is het realistischer om de republiek maar af te schrijven? Anders geformuleerd: is Suriname het land van ooit of het land van nooit?

In deze zesde Jagernath Lachmon lezing zal Meel uiteenzetten wat hij onder vertrouwen verstaat. Vervolgens gaat hij na wat politieke partijen kunnen doen om het vertrouwen in de politiek te vergroten en de kloof tussen politici en burgers te dichten.

Tenslotte zal hij meer in detail ingaan op maatregelen die de VHP kan nemen om de huidige vertrouwenscrisis te bezweren.

BEKIJK OOK
President Santokhi lanceert CIMSuPro platform

Meel is verbonden aan de Universiteit Leiden en werkzaam als directeur onderzoek van het Instituut voor Geschiedenis. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de politieke geschiedenis van Suriname en publiceerde daar boeken en artikelen over.

Enkele titels: Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961 (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999) en Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014).

Meel is onder andere bestuurslid van de Werkgroep Caraïbische Letteren en coördinator van een onderwijsproject dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De J. Lachmon Lezing wordt georganiseerd door VHP Nederland en is ingesteld om het gedachtegoed van Lachmon te eren en te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties.

De waarde van Lachmon’s rol en betekenis voor Suriname en de Surinaamse samenleving is ongekend groot en heeft invloed op de wijze waarop er over Suriname wordt gedacht. Dit moment willen wij ook gebruiken om de onderlinge banden in de Surinaamse gemeenschap in Nederland te verstevigen, meldt de organisatie.