VHP: NDP maakt onnodig trammelant

GFC NIEUWSREDACTIE- De NDP maakt trammelant over de wijze van de oprichting van New Surfin NV, die een 100% Staatsonderneming is, welke onder het ministerie van Financiën valt om investeringen aan te trekken.

De samenleving wordt bewust gevoed met valse informatie door de NDP, teneinde het volk te kunnen misleiden. De ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin hebben heel duidelijk gezegd dat er niks geheimzinnigs of vreemds aan de hand is met de oprichting van New Surfin NV.

De NDP vraagt de president om de ministers te ontslaan en ook erop toe te zien dat de “oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in staatskas”. De NDP vindt dat de ministers zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Als de NDP vindt dat er fraude gepleegd is, moet zij onmiddellijk alle bewijsstukken aanleveren bij de procureur-generaal (pg).

Heel frappant, dat uitgerekend de NDP-fractie vraagt om het ontslag van de twee VHP-ministers, terwijl tijdens de regering Bouterse I en II honderden corruptiegevallen zijn gepleegd en nimmer gevraagd is om een onderzoek. In 10 jaar tijd heeft NDP fractie nooit van hun president Bouterse geëist om het aftreden van ministers en hoge functionarissen die in de fout zijn geweest.

De zware beschuldigingen van de NDP categoriseert de VHP als spijkers op laag water zoeken. Het gezegde: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” is van toepassing op de NDP. De VHP-fractie in de DNA heeft reeds eerder in een schrijven laten weten dat de president Chan Santokhi is uitgenodigd, om in DNA, duidelijkheid te verschaffen omtrent de oprichting van New Surfin NV.

Als sommige zaken onduidelijk zijn zullen die verduidelijkt worden en daar waar nodig correcties behoeven, zullen die zeker gecorrigeerd worden. De VHP zal nooit en te nimmer meewerken aan zaken die niet op de juiste manier plaatsvinden. De regering onder leiding van president Chan Santokhi, voert een evenwichtig, transparant en consistent beleid en staat open voor constructieve kritiek en luistert graag naar het volk.

De NDP heeft de procureur-generaal gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar New Surfin NV. Ondanks zij weten dat als een zaak bij de rechterlijke macht of bij de pg in onderzoek is mag de DNA zich in deze zaak niet mengen, roept de VHP de president op om toch nog informatie te verschaffen in de DNA omtrent de oprichting van New Surfin NV.

Het is een doorn in het oog van de NDP dat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, successen boekt bij het gezond maken van onze economie. Het land is in de afgelopen 10 jaar vrijwel volledig vernietigd, vernietiging is de inborst van de NDP. De hele heisa die de fractie van de NDP maakt is niets anders dan het falen van NDP-regeringen 2010-2020 en hun corruptieve handelingen te verdoezelen voor het volk.

Het volk zal wel degelijk rekening mee moeten houden dat wat in 10 jaar tijd vernietigd is, niet in 7 maanden hersteld kan worden. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, derhalve vraagt de VHP, het volk wat geduld te betrachten. Het is een kwestie van geduld en tijd, geloof en vertrouwen te hebben in de regering Santokhi/Brunswijk.

President Chan Santokhi, tevens voorzitter van de VHP, heeft in verband met het Chinees nieuwjaar gezegd dat de verlichting in de situatie van de bevolking sneller komt dan verwacht.

VHP

Overige berichten