fbpx
VHP: Lotsverbondenheid met onze Inheemse en Javaanse familie

GFC NIEUWS- Vandaag 9 augustus herdenken we twee belangrijke activiteiten, namelijk: de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie.

De door de Verenigde Naties in 2007 ingestelde Internationale Dag der Inheemsen is op zich al voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning van hun bestaan. In Suriname zijn de Inheemse volken de oorspronkelijke bewoners van Suriname.

De VHP staat stil bij de vorderingen en bescherming van de rechten van de Inheemsen in Suriname en constateert:

“Dat de aanbeveling van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten gedaan aan Suriname in 2015 om binnen drie jaar de grondenrechten van de inheemse volkeren bij wet te regelen, nog niet is nagekomen; dat er weinig vooruitgang is geboekt voor belangrijke zaken zoals onder andere werkgelegenheid, beter onderwijs en gezondheidszorg voor ontwikkeling van het binnenland.”

De VHP wil eraan meewerken dat de Inheemsen in Suriname juridische erkenning krijgen van de gebieden die zij traditioneel bewonen en gebruiken.

De VHP gaat bewust niet met voedselpakketten naar de inwoners van het binnenland. De Partij gaat met haar kennis en tools naar de mensen om projecten uit te voeren zodat ze zichzelf kunnen voorzien in hun eigen behoeften.

De partij is van mening dat er nood is aan rechtvaardigheid en niet aan voedselpakketten. Het gaat er uiteindelijk om dat men door zelfwerkzaamheid zelfstandiger wordt.

De nieuwe VHP- de Orange Movement, is al bijkans drie jaar actief in het binnenland met verschillende trainingen en projecten aan de binnenlandbewoners en samen wordt er ook gezorgd voor afzetmarkten voor de verschillende landbouwgewassen van de binnenlandbewoners.

Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenkt de VHP ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Dit jaar vieren wij 129 jaar Javaanse immigratie.

De eerste “Surinaamse Javanen” zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem. Net zoals bij de slaven uit Afrika, de Chinezen uit China en de Hindoestanen uit India, had ook de komst van de Javanen in Suriname, vanaf het begin een economisch motief, namelijk de plantage economie nieuw leven inblazen.

Onze Surinaamse Javanen brachten een rijke cultuur met zich mee: zang, dans, muziek, voedingsgerechten, klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken.

Nu, 129 jaar later, kunnen we vaststellen dat de Javaanse immigratie door de Surinaamse samenleving toen, niet als bedreiging is gezien, maar als personen die vanuit hun eigen identiteit een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de opbouw en ontwikkeling van onze samenleving.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. De rol van de jongere generaties Javaanse Surinamers is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land.

De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost om voor hun nazaten de kiem te leggen zodat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij feliciteert de Inheemse en Javaanse familie met de bijzondere Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie en verklaart zich solidair om met hun samen te werken aan de blijvende vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Meer nieuws

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…