VHP-lid Robert Vishnudatt zaait onrust met kritiek

vhp vlag e1611913088796

GFC NIEUWSREDACTIE- In een recent artikel in het Surinaams dagblad DWT van 21 augustus wordt beweerd dat Robert Vishnudatt bezig is met opruiende activiteiten onder het voorzitterschap van Santokhi bij de VHP.

Zijn gedrag wordt als onbegrijpelijk en onbehoorlijk bestempeld, aangezien hij als lid van de VHP willens en wetens opruiend te werk gaat, zegt de VHP in een bericht.

Hoewel de VHP een partij is waarin leden ruimte krijgen voor afwijkende meningen, wordt het als ongepast gezien dat Vishnudatt zich als partijprominent opwerpt en openlijk kritiek uit via verschillende media. Dit terwijl er binnen de partij interne kanalen zijn om dergelijke zaken te bespreken.

De mediacommissie van de VHP is verrast dat Vishnudatt zich als partijleider profileert, terwijl hij geen officiële rol binnen de partijstructuur heeft. Er wordt betwijfeld of hij bekend is bij de meeste VHP-leden.

Er wordt benadrukt dat uitspraken zoals “Bom onder voorzitterschap Santokhi” en voorspellingen van interne onrust en implosie binnen de partij slechts voortkomen uit de ambitie van Vishnudatt om de leiding over te nemen.

OOK INTERESSANT
20 SRD per m2 domeingrond moet regering Santokhi miljarden opleveren

Er wordt aangegeven dat er geen sprake is van significante verdeeldheid binnen de VHP, hoewel ontevredenheid altijd in elke partij voorkomt. Het leiderschap van de VHP wordt in deze uitdagende periode ondersteund, ondanks kritiek.

Vishnudatt beweert dat hij een aanzienlijk deel van de VHP-leden en hun achterban vertegenwoordigt, die teleurgesteld zouden zijn in voorzitter Santokhi en zijn beleid. Zijn streven om Santokhi af te zetten wordt als grootheidswaanzin afgedaan.

Zijn bewering dat zijn belangrijkste aanhang buiten de partij ligt, wordt als misleidend beschouwd. Er wordt gevraagd waar en wanneer hij gesprekken heeft gehad met parlementsleden en lokale raadsleden, aangezien niemand hiervan op de hoogte lijkt te zijn.

Het wordt duidelijk gemaakt dat de VHP geen steun verleent aan individuen die hun eigen belangen nastreven. De partij benadrukt het algemeen belang en stelt dat uitspraken van Vishnudatt zijn eigen verantwoordelijkheid zijn.

De VHP staat bekend om haar democratische waarden en heeft ondanks uitdagende omstandigheden in mei 2022 een partijcongres georganiseerd, waarbij het beleid werd goedgekeurd en Santokhi herkozen werd als partijvoorzitter.

OOK INTERESSANT
Aanhouding verdachten voor gekwalificeerde diefstal en vernieling graafmachine

Vishnudatt’s streven naar macht wordt gezien als schadelijk voor zowel de VHP als Suriname, aldus de VHP.