fbpx

VHP-leden dienen initiatiefvoorstel voor wijziging wet schadeloosstelling DNA

“Vanwege de moeilijke sociaaleconomische situatie in Suriname, voor voornamelijk grote delen van de samenleving, en de gebrekkige financiële middelen van de Staat Suriname, is het niet wenselijk dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée (DNA) op dit moment worden verhoogd. Het is wenselijk dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée”, zeggen Krishnakoemarie Mathoera, Asiskumar Gajadien en Riad Nurmohamed van de VHP in een memorie van toelichting van de initiatiefwet die zij namens hun partij hebben ingediend voor wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (DNA)

BEKIJK OOK
Lijk met kap- en snijverwondingen opgevist uit Surinamerivier

Dit nieuw voorstel moet volgens de initiatiefnemers binnen 6 maanden af zijn en voor goedkeuring worden aangeboden aan De Nationale Assemblée.

Vanwege het maatschappelijk belang van de wet wordt aan DNA-voorzitter Jennifer Simons gevraagd om deze wet spoedig in behandeling te nemen.

De VHP fractie heeft geen bezwaar om in de recesperiode te vergaderen en gaat ervan uit dat collega-parlementariërs het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen.