fbpx
VHP – jongeren Saramacca laken landbouwbeleid regering

Tijdens de districtsmeeting van de VHP in Saramacca hebben de jongeren het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) met de grond gelijk gemaakt.

De jongeren die zich lieten vertegenwoordigen door Jason Bakker van Wayambo en student op de Anton de Kom Universiteit, begrijpen niet hoe het komt dat de regering de afgelopen jaar niet veel heeft kunnen betekenen voor de simpele tuinbouwers in Saramacca.

“De pluimveesector is ten onder gegaan, er is oneerlijke concurrentie met andere sectoren, de tuinbouwsector is niet tot bloei gekomen, voedselprijzen in de winkels gaan dagelijks omhoog en dat alles terwijl wij zelf voedsel produceren. Er worden geen acties ondernomen in de melksector. De rijstsector is ten dode opgeschreven, kijk maar wat er met de rijstboeren in Nickerie is gebeurd”, somde Bakker achter elkaar op.

Hij zegt dat minister Soeresh Algoe op het gebied van de agrarische sector niets heeft betekend voor Saramacca. Bakker riep alle jongeren op om zich binnen V7- verband sterk te maken voor jong ondernemerschap.

Om de sector weer tot grote bloei te brengen is het volgens Bakker van belang dat jongeren wederom gemotiveerd worden. “ Wij moeten ons allemaal sterk gaan maken zodat de motivatie terugkomt en zodat wij weer werkgelegenheid scheppen”.

Hij haalde zwaar uit naar de regering die volgens hem vier jaren lang met geld heeft gesmeten. De dollarschaarste die nu in Suriname heerst is een duidelijk bewijs dat de regering geen goed monetair beleid heeft gehad, vervolgde Bakker.

Volgens hem is het tijd voor drastische veranderingen. En deze verandering zullen de jongeren zelf teweeg moeten brengen door op de V7 combinatie te stemmen. Hij riep alle jongeren op zich te scharen achter de V 7 en te gaan voor ontwikkeling van geheel Suriname.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.