fbpx

VHP: Jagernath Lachmon, Suriname’s markantste politicus

GFC NIEUWS- Op 21 september herdenkt de VHP de 104e geboortedag van haar legendarische leider mr. Jagernath Lachmon. Vanaf de oprichting van de VHP in 1949 is hij onafgebroken de onbetwiste voorzitter geweest van de partij.
Meer dan een halve eeuw is hij bepalend geweest in de politieke ontwikkeling van Suriname en was hij de stabiliserende factor in de Surinaamse politiek. De legendarische politicus wordt herdacht als Suriname’s markantste politicus, die met zijn aanhoudende drang naar democratie en zijn verbroederingspolitiek meer dan vijftig jaar de Surinaamse politiek heeft gedomineerd.
Naast de ontwikkeling van de verbroederingspolitiek heeft wijlen mr. Lachmon zich ook ingezet voor het met succes beargumenteren en verkrijgen van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in Suriname in 1949.
Bij verkrijging van de staatkundige onafhankelijkheid rond 1975 pleitte Lachmon voor een geplande onafhankelijkheid met belangrijke voorwaarden zoals: een goed doordachte onafhankelijkheid, het benadrukken van economische onafhankelijkheid, een democratische functionering van de gewapende macht, rechtstreekse verkiezing van de President, een rechtvaardig kiesstelsel en verkiezingen en zekerheid omtrent de grenzen van het soevereine Suriname. Na bijna 45 jaar zijn deze zaken nog even actueel als ten tijde van de onafhankelijkheid.
Bij de totstandkoming van de grondwet tijdens de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft Lachmon gewezen op de verschillende waarborgen die opgenomen dienden te worden. Consequent heeft hij gevochten voor democratische staatsstructuren. Hij had herhaaldelijk erop gewezen dat Suriname een rechtsstaat dient te zijn en op een parlementair democratische manier geregeerd dient te worden. Lachmon was ook de langstzittende parlementariër ter wereld waarvoor hij in juni 1999 in het Guinness Book of Records werd opgenomen.
Zonder af te wijken van zijn pad bleef hij zijn idealen uitdragen van verbroedering en vreedzaam samen leven. Lachmon had het al vroeg ingezien: je kunt niet werken aan een natie door slechts de eigen etnische groep voor te trekken en deze te bevoordelen. Je moet je natie ontwikkelen door ook de belangen van andere etnische groepen te bevorderen. Dat is het beleid van verbroederingspolitiek.
Zeer bijzonder is het samenvallen van de geboortedag van Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek, met de Internationale Dag van de Vrede. De Internationale Dag van de Vrede (International Day of Peace) is door de Verenigde Naties ingesteld in 1981, en wordt elk jaar op 21 september herdacht. De bedoeling van deze dag is om internationaal en nationaal de idealen van vrede te bevorderen.
Verbroederingspolitiek leidt naar Vrede. Daarom is het meer dan betamend om het politieke gedachtegoed van verbroedering duurzaam te erkennen en recht te doen toekomen. Tegen deze achtergrond had de VHP vorig jaar op 21 september een nationale conferentie georganiseerd met als thema: ‘Verbroederingspolitiek: kansen en bedreigingen voor Suriname’.
Het was de eerste keer dat Suriname de verjaardag van de grondlegger van de VHP en de vader van de verbroederingspolitiek op een nationale wijze heeft herdacht.
Het politiek model van eenheid in verscheidenheid, verbroedering en vreedzaam leven is ook een voorbeeld voor vele landen. Vreedzaam naast en met elkaar leven, met respect en acceptatie van elkanders gewoonten, cultuuruitingen en voorkeuren, kan een samenleving alleen maar verrijken.
Door stil te staan bij de betekenis van de verbroederingspolitiek en de invloed daarvan op ons land, de regio en internationaal, wordt gevolg gegeven aan de oproep van de conferentie om de geboortedag van Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek, uit te roepen tot een Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid.
Met deze daad wordt het gedachtegoed van Verbroedering en Eenheid van Papa Lach – zoals hij liefkozend door alle Surinamers werd genoemd – onsterfelijk gemaakt.
VHP

BEKIJK OOK
Omstanders springen in Boomskreek om automobiliste en mede-inzittende van verdrinkingsdood te redden