fbpx

VHP installeert kernen in Para

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in het weekend enkele kernen in Para geïnstalleerd.

Het ligt in de bedoeling dat vanuit deze centrale plekken het werk van de VHP naar de verkiezingen toe zal worden uitgezet.

Op deze druk bijeenkomst hebben verschillende partijprominenten het woord gevoerd en daarbij hun misnoegen geuit met betrekking tot het huidig beleid van de regering.

Rachel Aroepa, voorzitter van de kern te Cabendadorp, hekelde het feit dat de buurtbewoners misleid zijn geworden door de regering Bouterse/Adhin.

Grote beloftes, waaronder leidingwater voor de gehele omgeving, zijn tot op de dag van vandaag niet nagekomen. Er zijn 2 watertonnen die jaar en dag daar leeg staan en huishoudens die beschikken over een erfkraan, maar zonder watertoevoer.

Ronald Gambier, voorzitter van het ressort campagneteam Para Noord, gaf te kennen dat de huidige regering de zogenaamde Coropina driehoek opriep om met voorstellen c.q. plannen te komen ter uitvoering hiervan. “Waarom nu? Waarom niet eerder? Is dit weer de zoveelste verkiezingsstunt c.q. belofte?”

“Zowel de sprekers als de aanwezigen waren van mening dat dit een bekend fenomeen is bij de huidige regering, namelijk het volk misleiden en misbruiken. Daarin is ze super goed”, voert de partij aan in een persbericht.

Santokhi benadrukte dat er heel veel potentie is in Para, echter worden deze niet benut. De situatie met betrekking tot de kwestie Suralco baart hem veel zorgen waaronder de aanwezigheid van chemicaliën, milieuvervuiling en ex-personeelsleden die niet kunnen beschikken over hun pensioen waarop zij recht hebben.

BEKIJK OOK
Twee medewerkers ministerie Onderwijs opgepakt voor fraude

Dat deze huidige regering ondoordachte besluiten neemt zonder het belang van het volk op de eerste plaats te zetten, is weer gebleken bij de overname van de Afobaka stuwdam, haalde Santokhi aan. “Weet de regering wat zij overneemt? Weet de regering in welke staat de Afobaka stuwdam verkeert? Weet de regering welke schulden Suralco achterlaat,” vroeg hij.

De VHP-voorzitter gaf aan dat “we als geen ander weten dat deze regering het volk zal laten betalen voor de ondoordachte handelingen met betrekking tot deze deal. De VHP heeft met man en macht gestreden hiertegen, echter heeft dit niet mogen baten. Met de locomotief van Orange Movement gaan we niet de kant op van loze beloftes, we gaan de kant op van ontwikkeling en duurzaamheid.”

De partijvoorzitter verzekerde de aanwezigen dat de VHP voor ontwikkeling zal zorgen. “De locomotief van de Orange Movement is niet die locomotief van het paarse bedrog die bij Poelepantje stopt, maar één die door het gehele land zal gaan. De Orange locomotief is een andere trein en zal stoppen bij station 28,”aldus Santokhi.