fbpx

VHP: Inheemsen Dag en Javaanse Immigratie twee markante momenten

INGEZONDEN Elk jaar op 9 augustus herdenken wij de Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratie, twee zeer markante momenten.

Deze bijzondere dag is een symbool van respect en blijk van erkenning en waardering voor de inheemsen en Javanen.

De Inheemsen

In 1994 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN), 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van Inheemse Volken en in stamverband levende groepen.

Voor de VN is deze bijzondere dag, een dag om stil te staan bij de vorderingen en bescherming van de rechten van de inheemse volkeren overal ter wereld. Sedert 2006, is 9 augustus, een nationale vrije dag in Suriname.

De Internationale Dag van de Inheemse Volkeren van de Wereld is een geschikt moment om erkenning te geven aan de belangrijke plaats die Inheemse culturen innemen in het cultureel landschap van de wereld, dus ook in Suriname.

De Inheemsen leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt.

De verklaring van de VN, heeft geholpen de levens en vooruitzichten van inheemse volkeren te verbeteren, maar we moeten in dit keerpunt meer doen voor de menselijke ontwikkeling.

Inheemse volkeren hebben recht op het genot van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat betekent toegang tot alle sociale en gezondheidsdiensten.

De inheemsen hebben de natuur eeuwenlang verdedigd, verrijkt en behouden voor ons nageslacht. Ook nu, samen met andere bevolkingsgroepen, maken wij Suriname tot een rijk land, rijk aan culturele en biologische diversiteit; dát is de rijkdom waarvan we het nu en in de toekomst zullen moeten hebben. De Inheemsen zijn de bewakers van ons regenwoud.

De VHP acht het van belang dat bij de activiteiten van de Internationale dag der Inheemsen zowel de ontwikkeling van de economie als de cultuur van de Inheemsen tot uitdrukking gebracht wordt.

Verder dienen wij respect te hebben voor de eeuwenoude Inheemse culturen waaronder hun talen, de wijze waarop zij in hun levensonderhoud voorzien, en hun daarmee gepaard gaande identiteit.

BEKIJK OOK
President Santokhi lanceert CIMSuPro platform

De VHP wil eraan meewerken dat de Inheemsen in Suriname juridische erkenning krijgen van de gebieden die zij traditioneel bewonen en gebruiken.

De VHP verklaart zich solidair met de inheemsen en wil samenwerken met de inheemsen aan blijvende vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

Javaanse Immigratie

Dit jaar vieren wij 131 jaar Javaanse immigratie. De eerste Javanen zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee: zang, dans, muziek, gerechten, klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken.

De Javaanse Surinamers zijn erin geslaagd een groot deel van hun Javaanse cultuur te behouden.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming.

Hun rol is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land. Ze leveren een grote bijdrage aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving.

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinaire erfgoed en de Djarang Kepang. De Javanen zijn een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving.

De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd, opdat deze zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

We kampen nog steeds met de covid-19 pandemie. Het is een zeer ernstige zaak. De VHP roept zowel de Inheemse als Javaanse gemeenschap dringend op, om zich te laten vaccineren. De opkomende Deltavariant is veel gevaarlijker en besmettelijker. Go tek a spoiti!

De herdenking van de ‘Dag der Inheemsen’ en de Javaanse immigratie, is een moment van blijdschap en bezinning.

De VHP feliciteert de totale gemeenschap en wenst in het bijzonder onze inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een prettige, maar bovenal een bezinningsvolle dag toe.