fbpx
VHP: Inheemse culturen potentiële bron van regeneratie

Elk jaar op 9 augustus, wordt de Internationale Dag van de Inheemse volkeren herdacht. In 1994 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van Inheemse Volken en in stamverband levende groepen.

Het thema voor dit jaar is: Ensuring indigenous peoples’ health and well-being” ( Zorgen voor de gezondheid en welzijn van de Inheemse volkeren).

Het thema dit jaar zet een schijnwerper op de kwestie van de Inheemse volken, de toegang tot diensten in de gezondheidszorg, zoals het verbeteren van gezondheid en welzijn van de inheemse volkeren. Gezondheid blijft een cruciale uitdaging voor inheemse volken.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij zal erop toezien dat de Inheemse volken daadwerkelijk toegang krijgen tot de diensten in de gezondheidszorg. Ook zal de partij er naar streven dat de overheid welvaart en welzijn brengt voor de Inheemse broeders en zusters.

Jammer genoeg hebben de Inheemse volken overal ter wereld nog steeds te kampen met discriminatie en ongelijke behandeling. We moeten ernaar streven om een einde te maken aan discriminatie en ongelijke behandeling, niet alleen in beginsel, maar ook in de praktijk.

Inheemse volken hebben ook recht op het volle genot, als collectief of als individuen, van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals erkend in het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en Internationale mensenrechtenwetgeving.

Zij zijn de oorspronkelijke groepen bewoners van ons grondgebied lang voordat andere volkeren en culturen zich er vestigden. Zij hebben ook genocide, slavernij, discriminatie en onderdrukking overleefd. Ze hebben een historische, spirituele en culturele binding met hun gronden.

Wij als partij sluiten ons bij hen aan voor de viering van hun rijk cultureel erfgoed, en brengen hulde aan de enorme bijdrage die hun tradities en kennis hebben geleverd aan het culturele erfgoed van de wereld en aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet.

Als partij zijn we dan ook continu aan het nadenken en bekijken over wat er is gedaan om de rechten van Inheemse volkeren te garanderen, dat ze een gelijke behandeling krijgen, zoals uiteengezet in de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren.

Als de enige echte autochtone Surinaamse bevolkingsgroep hebben zij zich door de eeuwen heen weten te handhaven. De Inheemsen zijn geen nakomelingen van immigranten, maar volken met het recht op zelfbeschikking in eigen land.

De Inheemsen leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt, zoals vastgelegd in UNESCO’s Universele Verklaring over de Culturele Diversiteit .

De VHP is er van overtuigd dat de Inheemse culturen een aanwinst zijn voor toekomstige generaties en een potentiële bron van regeneratie. Door de nadruk te leggen op de sterke band die er bestaat tussen cultuur en natuur, traditie en moderniteit, krijgen wij een veelomvattend en oprechte mondiale wereldvisie.

De partij acht het van belang dat bij de activiteiten van de Internationale dag der Inheemsen zowel de ontwikkeling van de economie als de cultuur van de Inheemsen tot uitdrukking gebracht wordt. Verder dienen wij respect te hebben voor de eeuwenoude Inheemse culturen waaronder hun talen, de wijze waarop zij in hun levensonderhoud voorzien, en hun daarmee gepaard gaande identiteit.

De VHP feliciteert de Inheemse broeders en zusters met deze bijzondere dag en verklaart zich solidair met hun om samen te werken aan een goede gezondheidszorg, welzijn en welvaart. Voorts voor een blijvende vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van ons land Suriname.

VHP

Meer nieuws

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…