fbpx

VHP houdt evaluatiebijeenkomst in Boven-Suriname

GFC NIEUWS-Het afgelopen weekend heeft een VHP-delegatie onder leiding van ondervoorzitter Asis Gajadien, met de structuren van het ressort Boven-Suriname, te Boto Pasi, een evaluatiebijeenkomst gehouden.

Hierbij ging het om de stand van zaken te evalueren nadat de VHP, gedurende de afgelopen 2 jaren actief is geweest in het gebied middels het opzetten van kernen en het uitvoeren van micro-projecten om de mensen te helpen om enigszins het hoofd boven water te houden.

De vergadering werd bijgewoond door 64 voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende kernen uit de verschillende dorpen vanaf Atjoni tot aan het Langu gebied.

Zij gaven met grote stelligheid te kennen dat de target van de VHP in het ressort Boven-Suriname gehaald zal worden.

Tijdens de instructies aan de structuren hebben de volgende personen een bijzondere bijdrage hebben geleverd, te weten: Eddy Sampi uit Gujaba, Aluchia Sampie uit Nieuw Aurora en Chaquille van Throo van het Bureau Binnenland.

De voorzitters en ondervoorzitters hebben wel hun bezorgdheid geuit over het mogelijk letterlijk kopen van stemmen op de verkiezingsdag en mogelijke frauduleuze handelingen met stremkaarten.

Zij hebben duidelijk aangegeven waarop er gelet moet worden aangezien zij wat dat betreft ervaringsdeskundigen zijn.

Vanuit de zijde van de delegatie die verder bestond uit Stan Dijksteel, Prem Dharamsingh, Preshand Baldew en Mark Lall, zijn er ook duidelijke instructies gegeven hoe verder te gaan naar de vetkiezingen toe.

Overige berichten