fbpx

VHP: het vasten is opoffering en bezinning

De komst van de heilige vastenmaand Ramadan is een van de grote gunsten die Allah schenkt aan de moslimdienaar, de Ramadan behoort tot de goede gelegenheden waarin de poorten van het paradijs worden geopend. Het begin van de heilige maand Ramadan, is genade van Allah. We moeten Allah bedanken voor het feit dat hij ons een kans geeft om te vasten en de voordelen uit deze spirituele ervaring te verwerven.

Het vasten is één van de vijf zuilen van de Islam, de heilige wetten of religieuze verplichtingen die gelden voor elke moslim. Het vasten is een verplichting voor eenieder die daartoe in staat is. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed, wordt in deze heilige maand vanaf de dageraad tot zonsondergang gevast. Tijdens de vastenperiode worden er ook vrijwillige nachtgebeden verricht.

Deze heilige maand geeft de moslims de mogelijkheid om het lichaam en de ziel te reinigen maar bovenal geestelijk te ontwikkelen. We dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken, waar onze zwakheden liggen. Opoffering en bezinning zijn voor moslims de kernwaarden van de heilige maand Ramadan.

Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering, bezinning en verdraagzaamheid. De moslims voelen zich verbonden met arme en hongerige mensen. Solidair zijn aan de noodlijdende medemens is waar het om draait. Het vasten is niet alleen maar honger en dorst lijden, maar ook je begeerte onder controle te houden. Tijdens de vastenperiode mogen moslims niet eten, drinken, liegen, schelden en vloeken. De ziel wordt dan zo van zonden gereinigd.

Het vasten is een schild voor de gelovigen. Door te vasten nemen we afstand van slechte eigenschappen. In deze vastenperiode moeten we goede daden verrichten. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een dringend beroep op eenieder, alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel, namelijk het vasten. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven, kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren.

Het vasten maakt een zeer diepe indruk op de partij, het is zeer ingrijpend. Door de financieel-economische crisis is ons alledaags leven ook behoorlijk ingrijpend geworden, dus ook voor onze moslimbroeders en zusters. Het is bekend dat het vasten extra kosten met zich meebrengt, daarom moeten we als samenleving elkaar meer dan ooit ondersteunen.

Aan alle moslimbroeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vasten periode. De VHP wenst de samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toe.

VHP