fbpx

VHP had aangepaste Divali-viering

GFC NIEUWS- De VHP organiseerde donderdag in het partijcentrum een aangepaste Divali-viering vanwege Covid-19.
Aanwezig waren onder andere president Chandrikapersad Santokhi, first lady Melissa Santokhi, hoofdbestuursleden, VHP- erevoorzitter Ramdien Sardjoe, partijcongresvoorzitter Jules Ajodhia, ministers, DNA -en Staatsraadsleden.
De president sprak de aanwezigen toe en gaf aan dat het de eerste keer is dat een president van Suriname in het partijcentrum van de VHP een dia aansteekt en het ook de eerste keer is dat de nieuwe regering Divali viert.
Maar volgens de president komt het Divali-festival op het juiste moment; “we hebben overgenomen en er was duisternis op vele gebieden en de duisternis nam met de dag toe. Maar door hard werken en bidden, kunnen we nu stellen dat er nu licht begint te schijnen, licht over bepaalde duisternissen en we gaan op deze manier door.”
De president gaf ook aan dat Divali in het teken staat van de God Lakshmi en vergeleek die met de vrouwen binnen de partij en verwees naar de vrouwen in de ministerraad, de Staatsraad, de DNA maar ook binnen de structuren van de partij.
De president ging ook in op de financiële tegemoetkoming over de maanden november en december, dat dit gezien moet worden als een lichtpunt in het teken van de donkere en zware tijden die het volk meemaakt en ze ook recht hebben op een lichtpunt in hun duistere dagen. Tot slot gaf de president aan dat ze hard zullen blijven werken tot het licht over het hele volk en land zal schijnen en wenste alle aanwezigen en de gehele Surinaamse bevolking een Shubh Divali toe.
Na de toespraak van de president ging Pandit Nandoe in gebed voor en de president en de first lady staken de eerste dia aan. Hierna volgden de aanwezige structuren en groepen tot alle dia’s op de tafel aangestoken waren en licht in de duisternis uitstraalden.
De VHP wenst de Surinaamse gemeenschap een Shubh Divali toe, moge het licht de duisternis overwinnen en dat we samenwerken om samen te genieten van een Suriname waarin we gelukkig kunnen leven.

BEKIJK OOK
Geen ontheffing voor importen auto’s ouder dan 8 jaar