fbpx

VHP: haal vrouwen uit armoede

Voor de VHP zijn alle vrouwen heldinnen, want zij zijn de pijlers van standvastigheid in elke samenleving.

Vrouwen vervullen die rol vaak onzichtbaar: als moeder, als dochter, als partner, als leider en als raadgever. De vrouw en haar inzet zijn onmisbaar.

Vroeger werd er minder aandacht geschonken aan vrouwen, nu krijgen ze veel meer aandacht, tegenwoordig is de economische zelfstandigheid een zeer belangrijke issue. Vrouwen hebben de afgelopen jaren hun positie op diverse maatschappelijke terreinen weten te verbeteren, maar dat is niet voldoende: er moet meer werkgelegenheid komen voor de vrouwen.

De VHP wil op deze belangrijke dag, vrouwen die in armoede leven onder de aandacht brengen. De belangrijkste oorzaken van armoede liggen aan factoren die buiten de invloedssfeer van de vrouwen liggen.

De financieel- economische crisis en belasting verhogende maatregelen die wij thans aan den lijve ondervinden, hebben grote gevolgen voor eenieder. Met name alleenstaande vrouwen worden hierin het meest benadeeld.

Vanaf 2015 zijn wij allemaal enorm in koopkracht op achteruitgegaan. De VHP wil vooral de vrouwen uit de armoede halen door hen kennis en kunde bij te brengen en door trainingen te verzorgen.

De VHP is daarmee hard bezig en streeft naar een rechtvaardig inkomen voor alle vrouwen, zodat economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid gerealiseerd kunnen worden.

Op lokaal niveau levert de VHP een wezenlijke bijdrage om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. De VHP levert aantoonbare bijdrage aan de persoonlijke groei van vrouwen in arbeid.

Op Sunny Point heeft de VHP een ‘knip- en naaicursus’ verzorgd en cursisten hebben deze cursus succesvol afgerond. Nu kunnen ze zelf kleren vervaardigen en daarmee geld verdienen.

In het binnenland krijgen de vrouwen trainingen van de VHP, ter verbetering en vermeerdering van hun aanplant. Anderen volgen trainingen om vervolgens zelf weer trainingen te kunnen verzorgen. De weg naar eigen ontwikkeling is nu geopend voor de vrouwen om uit de armoede te geraken. Dit is armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling; we hebben niets aan voedselpakketten. Die houden ons immers afhankelijk en hulpbehoevend.

BEKIJK OOK
EZ: ruim SRD 1 miljoen aan boetes geïnd

Veel vrouwen hebben hun menselijk kapitaal onvoldoende kunnen ontwikkelen om deel te kunnen nemen aan het marktgebeuren. Ze hebben evenmin toegang tot economische middelen. De oorzaak hiervan ligt meestal bij de overheid; de overheid stelt vaak verkeerde prioriteiten, vooral deze huidige regering. De overheid moet een grotere rol spelen in de bestrijding van armoede onder de vrouwen. Dit kan alleen wanneer armoede onder vrouwen ook daadwerkelijk prioriteit krijgt.

Alleenstaande moeders met kinderen ervaren de meeste problemen wanneer het op het vinden van werk aankomt. Dit komt doordat ze geen toegang hebben tot enkele elementaire zaken als onderwijs, gezondheidszorg, basisinfrastructuur en huisvesting. De overheid en het bedrijfsleven zouden meer opties moeten aanbieden, zodat zoveel mogelijk vrouwen aan het werk geholpen kunnen worden. Daarnaast zou er meer bewustwording gecreëerd mogen worden rondom gelijkwaardigheid tussen man en vrouw op de werkvloer. Hierin valt nog veel verbetering aan te brengen.

De rol van vrouwen in het politiek proces is niet te onderschatten. Vrouwen zorgen voor een evenwichtig politieksysteem. Door invulling te geven aan gender-evenwicht komt de VHP haar verplichting na wat betreft de gendergelijkheid.

Samen moeten wij werken aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Zowel man als vrouw zijn gelijk aan elkaar, beide zijn even hard nodig voor de stabiliteit van ons land.

De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.