fbpx

VHP: gepensioneerden krijgen stank voor dank

GFC NIEUWS- De VHP wijst erop dat de overheid in het Staatsbesluit Welvaartsvaste Pensioenen heeft vastgelegd dat gepensioneerden uit overheidsdienst een verhoging moeten ontvangen wanneer de werkenden in overheidsdienst een salarisverhoging krijgen.

Dat staatsbesluit was onder de Nieuw-Front regering in 2008 inwerking getreden. Tot grote verbazing van de VHP en de gepensioneerden was dat Staatsbesluit tijdens regering Bouterse I ingetrokken, overigens een zeer verwerpelijke daad, haalt de VHP aan.

In 2015 is het Staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen weer in werking getreden, echter geeft de overheid c.q. regering Bouterse/Adhin geen volledige uitvoering aan dat staatsbesluit.

Nu blijkt dat slechts actief werkenden in overheidsdienst in december een aanpassing op hun salaris met terugwerkende kracht ontvangen. “Het is dan ook zeer verwerpelijk dat deze aanpassing niet doorgevoerd is voor de gepensioneerden. Zij zijn terecht gebelgd over een achterstand van betaling van langer dan een jaar die maar niet kan worden uitbetaald.”

De VHP meent dat de gepensioneerden erop moeten kunnen rekenen dat er behoorlijk bestuur is en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Een overheid die afspraken maakt via een staatsbesluit moet deze ook consequent uitvoeren. Deze groep van gepensioneerden mag nimmer de dupe worden van willekeur, hetgeen nu wel het geval is.

BEKIJK OOK
Santokhi in vergadering met Caricom-jongeren

“Een groot deel van de gepensioneerden heeft het financieel heel moeilijk vanwege de financieel-economische crisis. De kosten met het ouder worden nemen toe, zoals zorg, ziektekosten, hulpstukken, aangepaste voeding. Juist deze zeer kwetsbare groep moet extra ondersteuning in deze crisis krijgen van de regering. Zeker wanneer de president roept ‘je moet in dit land niet bang zijn om oud te worden’. Helaas waren het weer loze woorden, die niet in daden zijn omgezet. Onze gepensioneerden komen niet uit met het geld, dat meer dan driemaal ontwaard is.”

De VHP is solidair met de gepensioneerden en doet een dringend beroep op de regering om zijn verplichtingen aan deze groep nog voor het eind van het jaar na te komen. De gepensioneerden hebben recht op een goede kerst en eveneens op een goede jaarwisseling.

De VHP zal met prioriteit werken aan het waardevast maken van pensioenen en het Staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen implementeren na 25 mei 2020.