VHP-gendercommissie wil participatie vrouwen in politiek vergroten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het opbouwen van politiek bewustzijn is essentieel voor een goed functionerende samenleving.

Het begrijpen van politieke processen en het belang van betrokkenheid helpt burgers om effectieve verandering te stimuleren.

Dienstbaarheid aan de gemeenschap is een integraal onderdeel van politieke betrokkenheid van elk een, ongeacht man of vrouw omdat het streven naar het algemeen belang centraal staat in democratische waarden.

Samen vormen deze elementen de basis voor een geïnformeerde en actieve burgerij die de koers van de natie positief kan beïnvloeden. Dat is waar de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de regeringscoalitie partij in Suriname, voor staat.

OOK INTERESSANT
Vertraging en technische problemen plagen SLM-vlucht van Amsterdam naar Paramaribo

Daarom heeft de gendercommissie van de VHP een training georganiseerd met als thema “Gerichte politieke bewustwording”.

Deze training heeft 3 dagen geduurd, waarbij verschillende sessies werden verzorgd over onderwerpen rakende de politiek. Aan dit trainingsweekend hebben ongeveer 50 personen geparticipeerd. De afsluiting heeft plaatsgevonden middels een certificaatuitreiking.

Het doel van dit trainingsweekend was voornamelijk om de participatie van vrouwen in de politiek te vergroten. Middels deze training is getracht om door betrokkenheid de participanten bewust te maken over onder andere politiekvoering, beleid en prioriteiten.

OOK INTERESSANT
Man dood aangetroffen op Coesewijnebrug

De sessies waren interactief waarbij samen nagedacht is over verschillende onderwerpen zoals politieke systemen, democratie, overheidsinstituten, waarden, normen en leiderschap in de politiek, politiek werk, projectmatig werken en communicatie.

Ook zijn er specifieke voorstellen gedaan om deze trainingen uit te breiden naar andere districten om zoveel als mogelijk personen in de gelegenheid te stellen om kennis op te doen en hen te betrekken.