VHP geeft ondersteuning aan alternatieve vormen van onderwijs

GFC NIEUWS- Leerlingen die nu verstoken zijn van onderwijs moeten snel alternatieven worden aangeboden.
De VHP wil alle positieve krachten daarvoor bundelen. Zoals het nu er uitziet zullen de scholen voor langere tijd nog gesloten zijn gelet op de risico’s van COVID- 19.
Vele leerlingen kijken uit naar hun klasgenoten, leerkrachten en school. Vooral de examenkandidaten willen zich voorbereiden op hun schoolonderzoeken en examens. De VHP denkt vooral aan onze jonge kinderen van de basisschool en met name Voortgezet onderwijs voor junioren (Mulo en LBO). In dit kader heeft de partij vrijdag een multidisciplinair team samengesteld onder leiding van prof. dr. Henri Ori om alternatieven uit te werken die verlichting kunnen brengen in het onderwijsveld.
Alternatieven voor onderwijs moeten we zoeken in de sfeer van de inzet van radio, TV, computers en mobiele telefoons. Gezien het gegeven dat veel Surinamers in het bezit zijn van TV’s, televisie het medium bij uitstek is, om de leerlingen te bereiken. Afstandsonderwijs via het netwerk en via laptops is mogelijk, maar veel leerlingen hebben thuis daarvoor mindere ICT voorzieningen zoals een stabiele toegang tot internet, computers en soms zelfs elektriciteit.
Ons hart gaat ook naar de leerlingen van de verder gelegen districten. Tijdens de laatste Wereld Kampioen Voetbal, zijn er infrastructurele maatregelen genomen om het volgens van het voetballen voor deze doelgroep mogelijk te maken. De VHP vindt dat we op dezelfde manier gebruik kunnen maken van deze ICT infrastructuur om ook deze leerlingen in de districten te bereiken via de Televisie.
De VHP zal deze ondersteuning aanbieden aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zo onze kinderen professioneel te begeleiden.
Inmiddels heeft de VHP al enkele TV stations benadert om zendtijd beschikbaar stellen. De TV kanalen 10.2, 14.2 en 7.3 hebben inmiddels positief gereageerd.

Overige berichten