VHP: geef rechterlijke macht de ruimte haar werk ongestoord te doen

GFC NIEUWS- De VHP zegt dat de rechterlijke macht alle ruimte moet krijgen om haar werk te doen.
Hieronder een verklaring van de VHP
Naar aanleiding van de uitspraak van de Krijgsraad op 29 november 2019 waarbij hoofdverdachte Desi Bouterse, tevens NDP-voorzitter en President, veroordeeld is tot 20 jaar straf voor zijn aandeel in de moord op vijftien burgers op 8 december 1982, en daarbij de oproep van de NDP aan haar aanhangers om op 22 januari massaal de straat op te gaan, wenst de VHP het volgende te verklaren.
De VHP verwijst naar het tot nog toe gevoerd beleid om de rechterlijke macht alle ruimte te geven teneinde haar werk ongestoord, onbevreesd en in alle onafhankelijkheid haar werk goed te kunnen doen.
De VHP verwijst eveneens naar de integriteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als een van de pijlers in de Surinaamse samenleving.
De VHP roept daarom eenieder op om de rechtsstaat te eerbiedigen en om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren.
De VHP doet een beroep op de regering, om conform diverse VN-verdragen – waar Suriname partij bij is met betrekking tot regels voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, om ook die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen en te garanderen door de principes van de rechtsstaat in acht te nemen.
De VHP roept alle burgers van Suriname op om in nationaal belang te handelen.
De VHP doet een beroep op alle burgers om al hetgeen dat te maken heeft met partij en/of individueel belang om dat belang ondergeschikt te laten zijn vanwege de plicht die wij allen hebben om de rechtsstaat Suriname te blijven beschermen.

Overige berichten