fbpx
VHP gedenkt 100ste geboortedag Jagernath Lachmon

Op 21 september herdenkt de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) de 100ste geboortedag van haar legendarische leider wijlen mr. Jagernath Lachmon.

De ondeugende jongen van het platteland, de “bon vivant” zoals Lachmon het zelf uitdrukte, groeide uit tot de meest bepalende en invloedrijke politicus en staatsman in een land met een enorme diversiteit.

Mr. Jagernath Lachmon was een man die vrede en respect in de samenleving heeft gepropageerd, hij is door eenieder gerespecteerd en geaccepteerd, ook mensen die het niet met hem eens waren.

Lachmon’s denken en zijn opstelling jegens zijn medemens zijn verwezenlijkt door Mahatma Gandhi’s ideeën over de kracht van de waarheid en geweldloosheid.

Hij is voor meer dan een halve eeuw bepalend geweest voor de politieke ontwikkeling van Suriname. De legendarische politicus was de onbetwiste leider van de VHP en de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Hij was de hoeder van de democratie en bewaker van het machtsevenwicht tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hij heeft ook een enorme invloed gehad op de staatsrechtelijke – en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname.

Voorts heeft hij eraan gewerkt dat de verschillen tussen onder andere etniciteit, geloof en taal onder de mensen geen belemmering voor samenwerking en ontwikkeling van zijn land is geweest. Hij heeft gestreden voor gelijke rechten en eerbiediging van elkaars cultuur.

Mr. Lachmon heeft met zijn “Verbroederingspolitiek”een grote bijdrage geleverd aan de maatschappelijke vrede in Suriname. Hij zei eens: “Er is in Suriname, geen andere politiek denkbaar dan de verbroederingspolitiek. Wij kunnen niet uit overwegingen van kleur, ras en godsdienst elkander gaan bestrijden”.

Het politiek model van eenheid in verscheidenheid, verbroedering en vreedzaam leven is een voorbeeld voor vele landen. Vreedzaam naast en met elkaar leven, met respect en acceptatie van elkanders gewoonten, cultuur uitingen en voorkeuren, kan een samenleving alleen maar verrijken.

Naast de ontwikkeling van de verbroederingspolitiek heeft wijlen mr. Lachmon zich ook ingezet voor de strijd om autonomie en algemeen kiesrecht in Suriname. Consequent heeft hij gevochten voor democratische staatsstructuren. Hij had herhaaldelijk erop gewezen dat Suriname een rechtstaat dient te zijn en op een parlementair democratische manier geregeerd dient te worden.

Bij de totstandkoming van de grondwet tijdens de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft hij gewezen op de verschillende waarborgen die opgenomen diende te worden.

Toen de militairen in 1980 hun staatsgreep pleegden in Suriname heeft hij met zijn diplomacy theorie en de theorie van de buigende riethalm de militairen geduldig en vol tact terug gekregen in het kampement waarna wederom verkiezingen konden worden gehouden.

Afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, zowel in de maatschappelijke als in de bestuurlijke sfeer heeft mr. Lachmon steeds een juist antwoord kunnen vinden om het partijbelang, maar bovenal het algemeen belang te kunnen dienen.

In dit verband kan worden verwezen naar de ontwikkeling van de VHP tot een politieke organisatie toegankelijk voor alle Surinamers ongeacht hun cultuur, religie en etniciteit

De idealen, ideeën en principes van mr. Lachmon geven ons de inspiratie om met uiterste inzet en toewijding, verder te werken aan de ontwikkeling en opbouw van een hechte natie tot heil van land en volk.(GFC)

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…