VHP eist spoeddebat over precaire situatie ziekenhuis en gezondheidszorg

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) eist in samenwerking met de oppositiepartijen een spoeddebat in de Nationale Assemblee. Dit naar aanleiding van de precaire financiële situatie van de ziekenhuizen.

De brandbrief van de ziekenhuizen directies maakt nog eens duidelijk dat de gezondheidszorg niet meer kan worden gegarandeerd. Sluiting van ziekenhuizen of afdelingen is te verwachten is.

De VHP vindt dit onacceptabel tegenover patiënten en gezondheidswerkers zoals verpleegkundigen en artsen. De regering heeft de plicht dit onmiddellijk op te lossen en achterstallige betalingen te voldoen.

De situatie waar de regering de ziekenhuizen in heeft gebracht, brengt mensenlevens in gevaar. VHP-leider Chan Santokhi wijst er op dat de afdeling Neonatale Intensive Care Unit (NICU) uit voorzorg is gesloten. Hoewel de reden officieel niet bekend is, kan niet worden uitgesloten dat de werkomstandigheden er toe hebben geleid dat men zich niet stipt en strikt heeft gehouden aan protocollen.

De VHP-leider eist opheldering van de minister en verwacht van de regering concrete acties.

Overige berichten