VHP eist opheldering verdwenen kasreserve

GFC NIEUWS- De VHP eist onmiddellijke opheldering over de verdwenen 100 miljoen USD uit de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
Deze gelden zijn van particulieren en waren bij de CBvS ondergebracht, met keiharde garanties dat die ze veilig zou beheren.
De VHP is geschokt dat de CBvS dit vertrouwen zo ernstig heeft geschonden. Uit de verklaring van de Surinaamse Bankiersvereniging blijkt dat de banken maandenlang zijn misleid en verkeerd geïnformeerd.
De VHP zal daarom in De Nationale Assemblee vragen stellen aan President Bouterse en de minister van financiën Hoefdraad hoe dit onder hun verantwoordelijkheid heeft kunnen gebeuren. De VHP is van mening dat de regering door deze ernstige misleiding van DNA en volk hun geloofwaardigheid volledig heeft verloren en dient op te stappen.
Kernvragen die de VHP heeft zijn:
1. Is het juist dat (een deel) van de kasreserves door de regering en de CBvS zijn besteed voor de aflossing van de schulden in het buitenland en voor koersinterventie(s)?
2. Hoe gaan de commerciële banken worden terugbetaald, zodat hun klanten worden gevrijwaard van het wanbeleid van de CBvS?
Voor de VHP is het duidelijk dat zowel het inhoudelijke- als politieke toezicht op de CBvS in elke opzicht heeft gefaald. In feite zijn de rekeninghouders van de banken voor 100 miljoen USD ‘bestolen’.
Door op deze wijze te ‘spelen’ met het geld van burgers hebben de CBvS en hun toezichthouders elke geloofwaardigheid verloren en kunnen zij niet meer worden vertrouwd.
Hierdoor zijn de door de Vereniging van Surinaamse Bankiers (VSB) beschreven afspraken met de CBvS volstrekt ongeloofwaardig. Wat zijn afspraken met de huidige toezichthouders, de minister van Financiën en de President nog waard, als men vorige harde afspraken stiekem heeft genegeerd?
Daarnaast blijkt dat de regering de verdwenen 100 miljoen USD in tranches wil terugstorten, een extra onzekerheid, gezien het ‘track-record’ van financieel wanbeheer van deze regering.
Gezien de ernst van de zaak verwacht de VHP dat de President persoonlijk De Nationale Assemblee uitleg verschaft en welke consequenties hij trekt over alle bij deze zaak betrokken verantwoordelijke personen en organen. Dit is een nationale kwestie en raakt het vertrouwen in ons financieel systeem op het hoogste niveau.
De VHP ziet deze kwestie als het zoveelste bewijs dat de regering op een desperate wijze geld aan het lenen is en gaten dicht met oneigenlijke middelen. “Ze schroomt daarbij niet valse informatie te verschaffen. Het patroon van manipulatie en corruptie past in eerder door de VHP aangekaarte financiële kwesties die hebben gespeeld bij o.a. de Naschoolse Opvang, Carifesta, de Surinaamse Post Spaarbank en naar verluidt binnenkort ook bij het SFZ. Hier moet een eind aan komen en de regering en toezichthouders moeten de eer aan zichzelf houden en opstappen.”

Overige berichten