VHP: eigenschappen van het varken koesteren

Bij de intrede van dit Chinees Nieuwjaar, het ‘Jaar van het varken”, spreekt de VHP de wens uit, dat wij allen samen het Jaar van het varken kunnen vieren en zodoende de eigenschappen van het varken samen waar maken in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn, maar ook in het belang van de veiligheid voor de burgers van ons land.

De relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China is een goede en vriendschappelijke relatie. De Volksrepubliek China is voor Suriname een belangrijke ontwikkelingspartner geworden. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land.

De Chinese gemeenschap maakt zonder meer een belangrijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Zij bekleden verschillende functies in de samenleving. Ze zijn goed geïntegreerd in onze samenleving, spelen niet alleen een grote rol in sociaal economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.

De VHP als politieke organisatie koestert eveneens een goede samenwerking met de Volksrepubliek China en de Chinezen in Suriname. Vorig jaar begin december heeft een VHP delegatie onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, een bezoek gebracht aan China.

Het bezoek van de VHP-delegatie aan China had te maken met een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame ontwikkeling van Suriname.

De VHP had eerder ook een ‘High Level dialoog van CPC met meer dan 300 politieke partijen over de gehele wereld, bijgewoond in Beijing. De focus was de verantwoordelijkheid van politieke partijen om te werken aan een toekomst voor een betere wereld. De samenwerking tussen VHP en CPC zal in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

De basisprincipes van het VHP buitenlands beleid zijn: op zoek gaan naar oplossingsmodellen voor samenwerking en steunverlening voor verlichting van de heersende sociaal – economische situatie, en het ontwikkelen van strategieën om sterkere diaspora – betrokkenheid bij de ontwikkeling van Suriname te bevorderen.

De VHP wenst de samenleving, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, een gelukkig Chinees Nieuwjaar toe. Zij brengt een toost uit op een gezond, voorspoedig en vruchtbaar jaar waarin de vriendschap tussen Suriname en de Volksrepubliek China verder mag bloeien.

Overige berichten