fbpx

VHP: duurzaam en verantwoord management natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk

GFC NIEUWS- Recente berichten als zou een grote olievondst op komst zijn, houden volgens de VHP terecht velen in de samenleving bezig.

Ontwikkelingen in ons nabuurland en nationale ervaringen, maken ons allen alert.

De VHP is van mening dat alle autoriteiten verantwoordelijk moeten omgaan met informatieverschaffing, die snel speculatie en valse hoop kan wekken.

De VHP verwelkomt elke economische bron van potentiële inkomsten die volk en land ten goede moeten komen.

“De huidige financieel-economische malaise, ontstaan door bestuurlijk en financieel mismanagement van de regering Bouterse-Adhin, heeft ons volk armer gemaakt,”zegt de VHP.

De partij is een voorstander van duurzame en verantwoordelijke ontwikkeling van onze natuurlijke hulpbronnen.

“Goed, transparant, milieuvriendelijk en op het landsbelang gericht management van de bronnen, zoals olie, gas, goud, graniet, diamant en marmer, is belangrijk om het maximale eruit te halen voor de Surinaamse bevolking en toekomstige generaties.”

De VHP vindt dat er geen valse hoop gecreëerd moet worden, “omdat we weten dat al wordt er olie vandaag gevonden, het nog enkele jaren zal duren voordat de voordelen voor de Surinaamse economie en samenleving merkbaar zullen zijn.”

BEKIJK OOK
Politie: het wegnemen van straatputdeksels is strafbaar

“Natuurlijke hulpbronnen zijn geen eigendom van de regering, politici, staatsbedrijven, of multinationals. Het zijn potentiële rijkdommen die behoren aan het volk van Suriname.”

“We kiezen politici om dat voor ons te organiseren. Ze zijn er voor het volk en niet andersom. De hele bevolking moet daadwerkelijk profijt ervan hebben en niet een kleine groep van politici en zakenmensen.”

“Met zijn allen moeten we ervoor waken dat het aandeel van de Surinaamse bevolking in de toekomstige operaties, verpand zal worden door leningen aan te gaan of erger nog door het aandeel voor weinig geld te verkopen, alleen maar om een tijdelijk voordeel te halen.”

Tenslotte wijst de VHP erop dat goed bestuur en creatie van noodzakelijke institutionele voorzieningen zoals het Spaar – en Stabilisatiefonds effectief moeten worden gemaakt.

Als de regering dit tijdig had geïmplementeerd, had het volk daar nu al profijt aan kunnen hebben.

“De VHP zal als zij regeerverantwoordelijkheid krijgt zekerheden inbouwen dat verantwoord wordt omgegaan met het belang van de Surinaamse bevolking”, haalt de partij tenslotte aan.